Gemeente Woerden

Versterking cultuurhistorisch aanbod Stadsmuseum

25 mrt 2008

persbericht
Wethouder Ypma tekent convenant conceptontwikkeling Stadsmuseum Op 26 maart ondertekent wethouder Woerden Levendig, drs. L. Ypma, samen met gedeputeerde mevrouw A.H. Raven BA gedeputeerde Cultuur, Samenleving en Financiën van de provincie Utrecht het convenant conceptontwikkeling Stadsmuseum Woerden. De gemeente en het Stadsmuseum willen een structurele versterking van het cultuurhistorisch aanbod in het museum en een modernisering van het museum. Dat past in het programma `Van Collectie naar Connectie' van de provincie Utrecht.

Met het programma `Van Collectie naar Connectie' wil de provincie gemeenten die een vernieuwingsslag binnen hun musea te weeg willen brengen ondersteunen. Het programma ondersteunt in het tot stand brengen van:

* connectie met publieksgroepen

* connectie tussen voorwerp en verhaal

* connecties met lokale en regionale partners
* connecties met andere collecties, stimuleren van samenhang .

Kortom: het programma stimuleert het van buiten naar binnen denken en van binnen naar buiten handelen.

Voor de conceptontwikkeling van het Stadsmuseum investeert de gemeente

EUR 8.000 en de provincie Utrecht EUR 20.000.

Gemeente Woerden | Blekerijlaan 14 | Postbus 45 | 3440 AA Woerden | tel. (0348) 428 911 | stadhuis@woerden.nl |