Groen!

Brussel, 25 maart 2008

Groen ! en Ecolo veroordelen amorele houding Jacques Rogge en geven 3 alternatieven

Groen! en Ecolo zijn verontrust over de blijvende amorele houding van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de Chinese repressie in Tibet en de mensenrechtenschendingen in China. Naar aanleiding van recente verklaringen door Jacques Rogge, voorzitter van het IOC, schreven beide partijen hem een brief met de vraag om duidelijk stelling te nemen. Verder vragen Groen! en Ecolo dat de route van de Olympische vlam Tibet niet doorkruist en dat het IOC de openingsceremonie van de Spelen in Peking boycot.

Wouter De Vriendt, medeopsteller van de brief en Groen!-parlementslid: 'Gebruik de Olympische Spelen niet als schaamlapje, maar als hefboom om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren en de repressie in Tibet te stoppen. Bij de toewijzing van de Olympische Spelen aan China in 2001, werd gezegd dat de Spelen de mensenrechtensituatie in China zou verbeteren. Dat blijkt niet het geval, integendeel zelfs. De voorbije weken werd protest van monniken in Tibet op een gewelddadige manier onderdrukt. De strategie van het stilzwijgen heeft overduidelijk gefaald en het uiten van `bezorgdheid' zoals Jacques Rogge doet, is niet langer voldoende. Zwijgen is medeplichtig zijn. Het is tijd voor een kordatere houding ten aanzien van de Chinese autoriteiten.

Groen! en Ecolo vragen aan het IOC om:


- China op te roepen de mensenrechtensituatie te verbeteren en de repressie tegen Tibetaanse monniken te stoppen;


- de route van de Olympische vlam niet te laten stoppen in Tibet;


- de openingsceremonie van de Spelen in Peking te schrappen.

Een dergelijk kritisch signaal ten aanzien van de Chinese autoriteiten is een sterke eerste stap. Groen! en Ecolo zijn voorlopig geen voorstander van een boycot van de Spelen, alhoewel Hans-Gert Poettering, voorzitter van het Europese Parlement, stelt dat een boycot moet overwogen worden indien de Chinese repressie tegen de onrust in Tibet niet wordt stopgezet.

De Olympische Spelen mogen niet blind zijn voor wat zich buiten de muren van het sportstadium afspeelt. In een tijd waarin politici, consumenten en bedrijven opgeroepen worden tot respect voor mensenrechten, kunnen en mogen sportorganisaties de kop niet in het zand steken. Groen! en Ecolo hebben reeds actie gevoerd aan de gebouwen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en legden een resolutie neer in de Kamer met concrete vragen tot diplomatieke actie door de federale regering. Belgische atleten zoals Veerle Dejaeghere en François Gourmet steunen nadrukkelijk de acties van Groen! en Ecolo. Op vraag van de groene fractie worden binnenkort in de Kamer hoorzittingen georganiseerd, waarop we ook Jacques Rogge zullen uitnodigen.

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen!