Gemeente Heerhugowaard


Tevredenheid over zorgloket

Aanpassingen van uw woning of bemiddeling naar een andere woning vanwege een handicap, vragen over echtscheiding of maaltijden aan huis, een aanvraag voor hulp bij het huishouden of informatie over verzorgings- en verpleeghuizen, het aanvragen van een scootmobiel of een gehandicaptenparkeerkaart, hulp bij het invullen van formulieren voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen en andere formulieren, hoe zit het met het persoongebondenbudget. Allemaal onderwerpen waarvoor inwoners terecht kunnen bij het Zorgloket.

Uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Zorgloket blijkt tevredenheid over de service en deskundigheid. Het Zorgloket is een van de baliefuncties in het gemeentehuis en is van maandag t/m vrijdag open van 10.00 â 17.00 uur. U kunt er zonder afspraak terecht, met uitzondering van de sociaal raadslieden.

De ouderenadviseurs hebben inloopspreekuur op maandag t/m vrijdag van 10. 00 â 12.00 uur.Het telefoonnummer van het Zorgloket is 072-57 55 400. Hier kunt u ook een folder bestellen met een compleet overzicht van de diensten van het Zorgloket.

25-3-2008