Gemeente Sneek


uitgereikt aan loco-burgemeester van den broek

Sneker postzegel uitgereikt aan loco-burgemeester Van den Broek

Dinsdag 25 maart 2008 is door TNT Post de eerste `Mooi Nederland' Sneek postzegel uitgereikt aan de loco-burgemeester Van den Broek. De eerste Sneker postzegel werd namens TNT Post uitgereikt door Anne Willen van der Meulen, manager productmanagment. Na overhandiging van de zegels, gebruikte loco-burgemeester Van den Broek de eerste zegel om een kaart te sturen aan burgemeester Horiuchi van de zusterstad Kurobe.

Tegenwoordig is Sneek vooral bekend door de vermaarde jaarlijkse Sneekweek, het grootste watersportevenement in Europa dat op binnenwater plaatsvindt. Tijdens deze week worden op het Sneekermeer dagelijks zeilwedstrijden gehouden. De beroemdste is die met de zogenoemde skûtsjes, historische platbodem-vrachtschepen. Waterstad Sneek ontstond vanaf de elfde eeuw rond de terp van de kerk die was gewijd aan Sint Maarten. Het was tevens de plek waar de oude waterweg naar het noorden de Hemdijk kruiste. Er ontstond een handelsnederzetting en uiteindelijk zou het kerkdorp uitgroeien tot een handelsstad van regionale betekenis. In zijn 'gouden eeuw', van 1450 tot 1550, verrezen er aan de grachten vele fraaie koopmanshuizen. Er werden ook een stadsmuur en een omringende stadsgracht aangelegd, waarmee de plaats zijn bekende hartvorm kreeg. De Sneker Waterpoort, onderdeel van de vestingwerken, zou uitgroeien tot het symbool van de stad. In onrustige tijden kon met deze poort de waterverbinding naar de stad worden afgesloten.

De serie Mooi Nederland portretteert bijzondere plaatsen in Nederland. Het gaat om een meerjarige serie die begon in 2005. "Als uitgangspunt voor de serie postzegels van 2008 hebben we gekozen voor 'trots' - trots op de schoonheid van een plaats, de bijzondere gebouwen, geschiedenis en gebruiken", aldus bureau 178 aardige ontwerpers, dat als team de postzegels van de serie Mooi Nederland 2008 heeft ontworpen. "We hebben geprobeerd voor iedere plaats een soort alternatief 'stadswapen' te ontwerpen. Niet in de betekenis van een klassiek heraldisch wapen, maar de postzegel als een nieuw icoon."

Het ontwerp

178 aardige ontwerpers heeft gezocht naar een gelaagde uitvoering van de nieuwe 'stadswapens'. Daarbij paste het team uiteenlopende technieken toe. "Op de postzegels hebben we voor iedere stad een silhouet als basisvorm genomen, meestal van een historische figuur. Op de postzegels van Sneek prijkt het silhouet van Pieter Gerbrandy, minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gerbrandy is geboren in de omgeving van Sneek en begon er zijn politieke carrière. In de silhouet is een foto te zien van een skûtsje, dat over het Sneekermeer vaart. Over de foto hangt weer het silhouet van de Waterpoort. Tot slot zijn er de pepermuntjes van een bekende Sneker fabriek en het reliëf van een boomblad met daarin een afbeelding van de oude plattegrond. Het blad is de maple leaf, het symbool van Canada, waarmee de plaats sinds de Tweede Wereldoorlog bijzondere banden onderhoudt. Op de velrand zien we linksonder het stationsgebouw, de watertoren en het stadhuis. Over het vel dwarrelt een stel bladeren. In het reliëf van een daarvan is een deel van een oude plattegrond uit 1652 te zien; een ander toont een foto van de Elfstedentocht, met op de achtergrond de Waterpoort. Over velrand en postzegels zijn dunne golflijntjes getrokken, een verwijzing naar de betekenis van het water voor de stad.

Over de ontwerper

"Postzegels zijn nog steeds een fenomeen," aldus Joost Hoekstra van 178 aardige ontwerpers. "En het maken van postzegels is voor ontwerpers nog steeds een zeer belangrijke opdracht, een soort 'bezegeling' van je kunnen." In 2004 maakten 178 aardige ontwerpers al de postzegels 'Weken van de Kaart'.

Bureau voor visuele communicatie 178 aardige ontwerpers uit Amsterdam ontwikkelt en realiseert communicatieconcepten voor grote en kleine organisaties, commercieel en non-profit, en voor externe en interne doelgroepen. 178 aardige ontwerpers zijn onder meer verantwoordelijk voor de jongerencampagne van ziektekostenverzekeraar Menzis en de huisstijl en vormtaal van Radio 6. Andere klanten zijn onder meer: Lay's, MTV Networks, Sony, Stedelijk Museum Amsterdam en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Oplage en verkrijgbaarheid

De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, alleen verkrijgbaar in de plaats waaraan ze zijn gewijd, via de online winkel op www.tntpost.nl en bij de Collect Club in Groningen. De geldigheid van de postzegels voor de frankering is onbepaald. Van het velletje Mooi Nederland Sneek verschijnen er 109.500 velletjes à 5 postzegels van EUR 0,44.

Over TNT Post

TNT Post verwerkt dagelijks 16 miljoen poststukken (waarvan 350.000 pakketten) met ruim 7,6 miljoen bestemmingen in Nederland. Het bedrijf verbreedt daarnaast zijn horizon internationaal door middel van acquisities in Europa en Azië. Van groeiend belang zijn diensten die elektronische data omzetten in fysieke post. TNT Post is in de eerste plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport en aflevering van brieven en pakketten. Daarnaast is de onderneming gespecialiseerd in data- en documentdiensten, direct mail, e-commerce en internationale post. TNT Post heeft zo'n 58.000 mensen in dienst in Nederland. De omzet over 2007 bedroeg 4,234 miljard euro. TNT Post is onderdeel van TNT N.V. TNT is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming en heeft partnerschappen gevormd met het World Food Programme en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties om wereldwijd tegen honger en milieuvervuiling te strijden.

Kijk hier voor de postzegels