Gemeente Zijpe


2008-03-25 Info avond Brede scholen Burgerbrug en Sint Maartensbrug

Belangrijke projecten waar wij aan werken zijn de Brede Scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Om met name de inwoners van Burger(vlot)brug en Sint Maarten(vlot)brug hierover nader te informeren wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Deze wordt gehouden op 1 april 2008 in de Uijtkijk, Maarten Breetstraat 1 in Sint Maartensbrug. Dit is aansluitend aan de inloopbijeenkomst Beeldkwaliteitsplan "Dorpen langs de Groote Sloot".

Wethouder Ben Blonk en vertegenwoordigers van AV Planontwikkeling zullen de stand van zaken aangeven, met u praten over de locaties en ingaan op de verdere procedure.