Ruim 23.000 UT-alumni krijgen eigen digitaal netwerk

25/03/2008 16:50

Universiteit Twente

Ruim 23.000 UT-alumni krijgen eigen digitaal netwerk

ENSCHEDE De Universiteit Twente biedt haar alumni sinds deze week de mogelijkheid om onderling digitaal te netwerken. Alle 23.000 afgestudeerden uit de ruim 45-jarige geschiedenis van de UT kunnen via een innovatieve alumniportal contact leggen met elkaar. De alumniportal is ontwikkeld door een spin-off-bedrijf van de UT.

Met de introductie van deze alumniportal speelt de UT in op de groeiende behoefte aan (digitale) netwerken. De UT heeft er bewust voor gekozen een eigen digitaal netwerk te ontwikkelen, naast bestaande mogelijkheden zoals LinkedIn en Hyves. Daar richten mensen hun eigen netwerk in door vrienden en relaties toe te voegen. Maar het alumninetwerk bestaat al geruime tijd: de 23.000 mogelijke relaties moesten alleen nog ontsloten worden.

Het netwerk is toegankelijk via een persoonlijk profiel, waardoor alumni zelf kunnen kiezen hoe ze in het netwerk te zien zijn. Dat kan op basis van carrièregegevens en woonplaats, maar ook op basis van interessegebieden en het oud-lidmaatschap van campusverenigingen: zo kan een alumnus bijvoorbeeld contact leggen met vrienden van zijn campusvoetbalvereniging met een gedeelde interesse in nanotechnologie.

Hebben alumni elkaar gevonden, dan kunnen ze elkaar mailen met het alumnus e-mailadres, elkaar toevoegen in het contactboek en bestanden met elkaar delen via bestandbeheer. De portal biedt in de toekomst mogelijkheden voor het oprichten van (kennis)communities, waarmee de UT en haar alumni nog beter kunnen profiteren van elkaars kennis en expertise.

De Universiteit Twente hecht veel waarde aan de relatie met haar alumni en ziet hen als belangrijke ambassadeurs. Om contact te kunnen onderhouden hebben alle alumni sinds januari 2004 een 'life long e-mailadres' en een account op de alumniportal.

De alumniportal is in opdracht van de Universiteit Twente ontwikkeld door B-lex Information Technologies, een spin-offbedrijf van de UT, waarvan de directeur tevens UT-alumnus is. B-lex is al sinds de eerste versie van de alumniportal uit 2004 betrokken bij de digitale voorzieningen voor alumni. Voor een visuele impressie zie http://www.alumnus.utwente.nl/alumniportal/demo/.