Gemeente Alphen aan den Rijn

nachtopvang voor dak- en thuislozen

Geen Alphense nachtopvang voor dak- en thuislozen

Gemeente zet in op beschut wonen

Er komt - als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt
- geen aparte nachtopvang voor dak- en thuislozen in Alphen aan den Rijn. Wel gaat de gemeente aanvullende maatregelen nemen om de gevolgen van dak- en thuisloos zijn te verminderen. Dit gebeurt in de vorm van beschut wonen. Verantwoordelijk wethouder Hub van Wersch (welzijn) wil mensen die dakloos zijn geworden en kunnen werken aan maatschappelijk herstel, de mogelijkheid geven zich opnieuw te vestigen in Alphen aan den Rijn.

Volgens Van Wersch kunnen mensen, die ondanks alle preventieve maatregelen toch dakloos worden, gebruik blijven maken van de voorzieningen in Leiden. Dat is de plaats die door het Rijk is aangewezen als centrale gemeente voor nacht- en crisisopvang en waar ook goede hulpverlening aanwezig is. In Alphen wil de gemeente een vorm van beschut wonen invoeren. Hiermee krijgen mensen die dakloos waren of dit dreigen te worden, de mogelijkheid om onder begeleiding zelfstandig te wonen.

Dit voorstel geeft antwoord op de aangehouden motie van D66 in de raadsvergadering van 27 juni 2007. Hub van Wersch: We willen liever geen eigen nachtopvang creëren, mede omdat Leiden daar de middelen en de goede organisatie voor heeft. In 2008 wordt het aantal plaatsen uitgebreid en komt er een nieuw complex voor dag- en nachtopvang. Daar kunnen de mensen de juiste hulpverlening krijgen. Wanneer we zelf nachtopvang mogelijk zouden maken, kost dit ons erg veel geld en kunnen we toch niet dezelfde hulpverlening bieden als in Leiden. Het is beter extra inzet te plegen om de dak- en thuisloosheid in Alphen te voorkomen en werken aan maatschappelijk herstel. En hoe beter we dat doen, hoe minder de noodzaak van een dure eigen nachtopvang.

Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten in de regio gewerkt aan een plan hiervoor. Het zogenoemde Regionaal Kompas 2008-2013 geeft een scala aan maatregelen en middelen om dit mogelijk te maken. Doel van het regionaal Kompas is om in 2013 alle daklozen in de regio te voorzien van een individueel trajectplan. Daarnaast moeten huisuitzettingen van kwetsbare groepen als gevolg van huurschulden of overlast met negentig procent zijn afgenomen

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn