Consumentenbond


---

25 maart 2008

Nieuwe geschillencommissie particuliere klinieken

Mensen die problemen ondervinden naar aanleiding van een behandeling in bijvoorbeeld een kliniek voor cosmetische chirurgie of een ooglaserkliniek kunnen hun zaak vanaf 1 april 2008 voorleggen aan de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Deze nieuwe geschillencommissie is opgericht op aandringen van de Consumentenbond.

Op dit moment zijn er in tal van branches geschillencommissies. Consumenten kunnen op een goedkope, snelle en makkelijke manier bij zo'n commissie terecht waneer er sprake is van een conflict of onenigheid met een ondernemer of bedrijf. De geschillencommissie komt dan met een onafhankelijk en bindend oordeel. Voor particuliere klinieken was dit nog niet geregeld. De Consumentenbond is blij dat daar nu verandering in komt. De nieuwe geschillencommissie kan zich alleen buigen over problemen met klinieken die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie ZKN.

Algemene voorwaarden
Tegelijk met de oprichting van de nieuwe geschillencommissie worden voor de aangesloten klinieken ook algemene voorwaarden van kracht. Daarin is onder andere vastgelegd dat klinieken totaalprijzen moeten vermelden, en dat altijd wordt duidelijk is vastgelegd welke implantaten, medicijnen en hulpmiddelen worden gebruikt. Ook zijn er spelregels opgesteld over de informatievoorziening. De Consumentenbond maakt zich overigens ook sterk voor de invoering van algemene voorwaarden in andere takken binnen de zorg. In die voorwaarden worden de rechten én plichten van zowel patiënten als zorgaanbieders duidelijk vastgelegd.