Gemeente Bolsward


Wonen, Werken en Leven / Projecten
Projecten
19-12-07

Herinrichting Noord I

impressie Gysbert Japicxlaan.JPG

Om te zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving, is de afgelopen jaren op verschillende gebieden gewerkt aan de vernieuwing van de wijk Noord I. Naast het plegen van nieuwbouw op een aantal plaatsen in de wijk gaat ook de openbare ruimte (infrastructuur, straten, parkeerplaatsen, plantsoenen, speelplaatsen enz.) op de schop.

Samen met de bewoners van de wijk en diverse betrokken instanties is een herinrichtingsplan voor Noord I gemaakt. Twee klankbordgroepen, bestaande uit wijkbewoners en betrokken instanties, zijn meerdere keren bijeen gekomen om over de invulling van de openbare ruimte te spreken. Het conceptplan is op 30 november 2006 aan de wijkbewoners, betrokken instanties en belangstellenden gepresenteerd. In februari 2008 is gestart met de uitvoering. Het is de bedoeling de herinrichting eind 2009 gereed is.

relevante downloads

* eerste nieuwsbrief.pdf (1.61 MB)

* moederplan (definitief ontwerp).pdf (1.69 MB)
* impressie Gysbert Japicxlaan.jpg (542.49 KB)
* impressie Plein1455.jpg (494.81 KB)

* impressie Dr Joost Halbertsmastraat.jpg (424.24 KB)
* impressie Claude Fonteijnstraat.jpg (255.72 KB)
* impressie Dr Obe Postmastraat.jpg (349.91 KB)
* impressie Nyckle Haismastraat.jpg (283.19 KB)
* kapvergunning fase 1.pdf (1.6 MB)

* melding kap bomen fase 1.pdf (1.04 MB)

* situatietekening te kappen bomen (fase 1).pdf (343.14 KB)
* rooilijst (fase 1).pdf (466.13 KB)

* beplantingsplan.pdf (1.79 MB)

* plantsoenlijst.pdf (9.65 KB)