Gemeente Ede

nummer 054 / Ede, 20-03-2008

Gemeente aan de slag voor Kernhem fase twee

De gemeente Ede kapt op dinsdag 25 maart ongeveer 600 bomen in het gebied van Kernhem fase twee. De bomen worden gekapt om het gebied bouwrijp te maken en om ruimte te maken voor de aanleg van kruisingen met de N224.

De aanvraag voor de kapvergunningen lag al enige tijd klaar, maar er is gewacht met het verlenen van de vergunning totdat de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening had behandeld. Nu de Raad dit verzoek vorige week heeft afgewezen, zijn de vergunningen verstrekt. De bomen kunnen nu nog voor het broedseizoen gekapt worden.

Herplanten
Het grootste deel van de bestaande houtwallen blijft bestaan, deze worden ingepast binnen de structuur van de wijk. Daarnaast plant de gemeente bij de uitvoering van het plan minstens evenveel bomen terug als dat er gekapt worden: de ecozone langs de Doesburgerdijk wordt net als in vlek A doorgetrokken over een breedte van 50 meter, tot aan de A30. In het midden van de wijk, langs de centrale watergang, wordt ook een nieuwe houtwal geplant. De toekomstige woonstraten krijgen door hun brede bermen met bomen ook een groene uitstraling.
---