Provincie Groningen

Provincie subsidieert kunstproject Blauwestad 25 maart 2008

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten de gemeenten Scheemda en Winschoten beide een subsidie te verlenen van EUR 25.000,- voor een kunstproject in de Blauwestad. Met dit kunstproject willen de twee gemeenten samen met de projectorganisatie Blauwestad en de gemeente Reiderland verbindingen laten zien tussen nieuwe functies in de Blauwestad en het oude landschap, nieuwe bewoners en autochtone Oldambsters.

Om de cohesie tussen oud en nieuw in de Blauwe Stad, heden, verleden en toekomst van het gebied zichtbaar en ervaarbaar te maken vragen de gemeenten vijf kunstenaars om door beeldende middelen een bijdrage te leveren aan de locale cultuur. Daartoe hebben ze zich laten adviseren door Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) uit Amsterdam.

SKOR ontwikkelt kunstprojecten in relatie tot de openbare ruimte. In het door SKOR ontwikkelde projectplan staat het op gang brengen van sociale dynamiek centraal; het bieden van een podium waar huidige en toekomstige bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar uitwisseling en discussie kan plaatsvinden. Op advies van SKOR zijn de volgende vijf kunstenaars geselecteerd: André van Bergen, Apolonia Sustersic, Libia Perez de Siles de Castro & Olafur Arni Olafsson en Fiona Tan. Het project wordt dit jaar gerealiseerd.

25 maart 2008