Gemeente Heemskerk


dinsdag, 25 maart 2008

Resultaten jeugd- en onderwijsmonitor

De resultaten van de jeugd- en onderwijsmonitor zijn bekend. In november 2007 is dit onderzoek onder de jeugd van Heemskerk gehouden. De monitor richt zich op de thema's demografische gegevens, gezondheid, opvoeding, onderwijs, wonen, vrijetijdsbesteding en veiligheid.

In de resultaten is ook een samenvatting opgenomen van de opmerkingen van de deelnemende ouders en jongeren. Opvallende resultaten onder het thema veiligheid zijn onder andere dat 85% van de jongeren (12-17 jaar) in de Broekpolder onveiligheidsgevoelens heeft. Het percentage betrapte of opgepakte jongeren in de Broekpolder in deze leeftijdscategorie is 43%: gemiddeld meer dan tweemaal zo hoog dan in de vijf andere buurten in Heemskerk. Ook mist 35,6% van deze leeftijdsgroep een beschutte plek in de buurt om vrienden te ontmoeten. In Hart van Heemskerk (>20%) en in de Broekpolder (>10%) hangen de meeste jongeren op straat. Uit het thema gezondheid blijkt dat bijna 10% van de kinderen in de leeftijd van 14-17 jaar overgewicht heeft. Het aantal jongeren (12-17 jaar) dat altijd een condoom gebruikt bij het vrijen is 40%: in de leeftijd van 18-23 jaar is dit 30%. Uit de demografische gegevens blijkt dat het percentage ouders en jongeren van allochtone afkomst dat heeft deelgenomen aan de monitor lager is dan zij percentueel deel uit malen van de Heemskerkse samenleving. Het aantal ouders dat beide werkt ligt behoorlijk hoog, met name onder de groep van 0 tot en met 3 jaar: 78%. Verdere geven zowel ouders als jongeren aan dat er recent verzuim van school is geweest zonder dat er sprake was van ziekte. Opvallend is ook dat meer dan 30% van de jongeren wil participeren in politieke keuzes maken, maar de door gemeente voorgestelde wijzen scoren laag. Ten slotte: ouders en jongeren waarderen de buurt waarin zij wonen over het algemeen goed, de rapportcijfers lopen uiteen van 7,3 tot 7,6.

Al deze punten worden opgenomen in het plan van aanpak lokaal jeugdbeleid dat voor de zomer 2008 gereed is. De opvallende gegevens worden waar mogelijk in een breder perspectief geplaatst door vergelijkingen te trekken met regionaal en landelijk cijfermateriaal. De resultaten van de monitor staan vanaf vandaag op de website van de gemeente: http://jeugd.heemskerk.nl onder het kopje jeugdmonitor 2007.
---