Gemeente Oirschot

Uitgiftesysteem van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen

Het systeem van uitgifte van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen in Oirschot functioneert niet goed. Om te komen tot een verbetering van het systeem gaat de Oirschotse gemeenteraad hier op 1 april in een opiniërende vergadering over discussiëren. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is om 22.00 uur in het gemeentehuis van Oirschot.

Tijdens de vergadering wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het huidige systeem. De raad krijgt vervolgens onderstaande scenario's gepresenteerd:

* moderniseren van het huidige systeem, bijvoorbeeld door digitalisatie, toevoegen van woonwensen en jaarlijkse actualisatie;

* overstappen naar een nieuw systeem, namelijk uitgifte via loting.

Deze twee scenario's worden tijdens de vergadering nader toegelicht en de raad gaat hierover in discussie. De raad hoopt op deze manier voor het einde van 2008 een nieuw beleid voor uitgifte vast te kunnen stellen.
Heeft u hier ook ideeën over en wilt u meepraten? Kom dan ook naar de opiniërende vergadering op 1 april, u bent van harte welkom.