Gemeente Oirschot

Capaciteitsuitbreiding A58

Bij het vaststellen van de begroting 2009 heeft de gemeenteraad aan het college van b&w gevraagd een discussie voor te bereiden over de mogelijkheden om de A58 ter hoogte van Oirschot verdiept aan te leggen. Op 1 april aanstaande discussieert de Oirschotse gemeenteraad hierover. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en ook uw stem te laten horen! Om de discussie extra inhoud te geven heeft de gemeenteraad een aantal deskundigen uitgenodigd voor deze vergadering. Zo zullen Rijkswaterstaat, Movares (technische kennis van tunnels, bruggen en dergelijke) en Grontmij aanwezig zijn als deskundigen.

De directe aanleiding voor deze vraag is het plan om een derde rijstrook toe te voegen aan de noordelijke rijbaan van de A58 tussen knooppunt Batadorp en het aansluitpunt Oirschot. Een aantal inwoners van Oirschot heeft dit plan aangegrepen om bij Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot aandacht te vragen de geluids- en milieuoverlast in Oirschot door de A58 te onderzoeken. Hierbij is het plan gelanceerd om de A58 ter hoogte van Oirschot met een tunnel onder het Wilhelminakanaal door te leggen.

Omdat de filedruk op de A58 steeds verder toeneemt, is Rijkswaterstaat ook gestart met een verkenning naar de mogelijkheden voor het structureel vergroten van de wegcapaciteit op de gehele A58 tussen Eindhoven en Zeeland. Onderdeel van deze verkenning is het inventariseren van de ruimtelijke en verkeerskundige wensen en ideeën van de lokale overheden in relatie tot de A58.

Op 1 april discussieert de gemeenteraad voor de eerste keer over de ideeën en wensen die de gemeente in kan brengen over de A58. Het gaat dan om vragen als: welke problemen veroorzaakt de A58, hoe kunnen we deze problemen oplossen en welke mogelijke oplossingen zijn kansrijk om Rijkswaterstaat te laten onderzoeken? Verder denken we na over welke kansen het de gemeente Oirschot biedt, mocht de A58 breder worden en wat moet er gebeuren om deze kansen te grijpen?