Gemeente Oirschot

Veel zwerfafval opgeruimd in Oirschot
13 opruimen zwerfvuil WEB.jpg

Op zaterdag 15 maart was de Landelijke Opschoondag. Op deze dag zijn in het hele land mensen aan de slag gegaan om zwerfafval op te ruimen. Ook binnen de gemeente Oirschot zijn erg veel mensen op pad geweest. Dankzij hun medewerking is Oirschot weer een stuk schoner!

Scholen
Een klas van het Kempenhorstcollege en maar liefst 3 klassen van basisschool De Linde hebben op vrijdag 14 maart zwerfafval geruimd. Met in totaal meer dan 100 leerlingen hebben ze de omgeving rondom hun school schoon gemaakt. Ze hebben maar liefst 30 vuilniszakken gevuld. Basisscholen de Korenbloem en St. Willibrordus gaan over enkele weken zwerfafval rondom hun school ruimen. Behalve het opruimen van zwerfafval besteden deze scholen ook tijdens de lessen extra aandacht aan dit onderwerp. Het doel van deze lessen is om gedragsverandering bij leerlingen te bewerkstelligen.

De opschoondag
De officiële aftrap van de opruimactie was zaterdag 15 maart in buurthuis d'n Heistal aan het Slingerbos in Oirschot. Wethouder Smits heeft in het bijzijn van enkele leden van de jeugdgemeenteraad, buurtbeheer De Hei en buurtvereniging de Heikneuters het startsein gegeven. Op hetzelfde moment hebben enkele teams van Voetbalvereniging de Beerse Boys de omgeving van sportpark de Klep schoongemaakt. Ook de buurtverenigingen Den Oprit, De Korenaar en Hertog-Janstraat / Kosterstraat hebben afval opgeruimd in samenwerking met buurtbeheer Spoordonk en buurtbeheer De Notel. Met in totaal ongeveer 80 personen hebben ze evenzoveel vuilniszakken gevuld.

Zoals al 25 jaar gebruikelijk is, hebben de jagersverenigingen van De Beerzen en Oirschot het buitengebied onder handen genomen. In hun eigen jachtgebied hebben ze met maar liefst 55personen meer dan 20 m3 afval verzameld. Het is onvoorstelbaar hoeveel blikjes, autobanden en zelfs vaatjes olie in het buitengebied worden gedumpt.

De gemeente heeft voor de opruimacties diverse materialen ter beschikking gesteld en heeft het ingezamelde afval afgevoerd. Ook is er gezorgd voor een versnapering voor de deelnemers na afloop van de opruimacties.

Gezamenlijk project
De gemeente Oirschot werkt al een tijdje samen met de 4 andere kempengemeenten om het zwerfafval te verminderen. Deze opschoonactie is een onderdeel van dit project. De gemeente Oirschot is zeer tevreden met deze grote opkomst. Wij willen alle deelnemers aan de opruimactie dan ook hartelijk danken voor hun vrijwillige inzet. Door zo samen aan de slag te gaan, wordt de gemeente vanzelf een beetje schoner!