Gemeente Oirschot

Nieuw aanjaagteam maakt een enthousiaste start in de Kempen

Een nieuw aanjaagteam moet er de komende jaren voor gaan zorgen dat er nog meer initiatieven vanuit het gebied komen. Dit aanjaagteam, officieel subcommissie Economie en Leefbaarheid, is een onderdeel van de Reconstructiecommissie Beerze Reusel en werd donderdag 13 maart officieel onthaald. Daarbij werd tevens afscheid genomen van de `oude Plaatselijke' Groep. Dit werd gedaan door het bezoeken van oude en nieuwe projecten.

In 2000 is de Plaatselijke Groep Beerze Reusel gestart met het programma LEADER+, een subsidieprogramma van de Europese Commissie voor plattelandsontwikkeling. In het gebied heeft LEADER+ samen met de inzet van veel mensen ervoor gezorgd dat ideeën op het gebied van plattelandsontwikkeling en reconstructie zijn waargemaakt. Na 6 jaar is het nu tijd voor een nieuw aanjaagteam om plattelandsprojecten op te starten. De naam LEADER+ wordt vervangen door LEADER.

LEADER is vrij vertaald: samenwerking voor plattelandsontwikkeling. Het programma wil de inwoners van plattelandsgebieden aanzetten en helpen om zelf bij te dragen aan de ontwikkelingen in de regio. In een gebied wordt een plaatselijke groep opgericht, zij bepalen de vorm van het programma in de vorm van een ontwikkelingsplan. Deze plannen worden ingediend, en als ze voldoen aan de doelstellingen van LEADER en het nieuwe aanjaagteam van mening is dat het project een wezenlijke bijdrage levert aan deze doelstellingen, wordt de subsidie toegekend.

Wilt u meer weten over projecten die opgestart zijn met LEADER-subsidie? Kijk dan op www.streekhuis.nl of bel met het Streekhuis Kempenland, tel. 013-5058209.