Gerechtelijke organisatie

Gevangenisstraf van tien jaar en tbs voor moord in Bergeijk

's-Hertogenbosch, 25 maart 2008 - Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een twintigjarige man veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs voor het medeplegen van moord op de vader van een medeverdachte.

Op 24 november 2005 bracht hij samen met twee andere mannen de vader van een van hen om het leven door met een koevoet de schedel van de man in te slaan, terwijl deze lag te slapen.

De verdachte bekende aanvankelijk dat hij met de koevoet had geslagen, later verklaarde hij dat hij dit onder bedreiging van een van zijn mededaders heeft gedaan. Het hof houdt hem aan zijn eerste bekennende verklaringen.
Uit de verklaringen van de mededaders is naar voren gekomen dat zij de man opzettelijk en met voorbedachte rade om het leven hebben gebracht. Ondanks inconsistenties en tegenstrijdigheden in deze verklaringen ziet het hof geen aanleiding deze als onbetrouwbaar aan te merken.

Uit deskundigenrapporten bleek dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij het feit pleegde en dat de kans op herhaling van het plegen van een dergelijk feit groot is. Om die reden en vanwege de ernst van het feit oordeelt het hof dat tbs met dwangverpleging noodzakelijk is.

In het bijzonder neemt het hof in aanmerking dat het hier gaat om een vadermoord die door de verdachte en zijn mededaders op planmatige wijze is voorbereid, uitgevoerd en afgewerkt, waarbij het puur om geld ging. Bovendien heeft hij er geen blijk van gegeven het leed dat hij heeft aangericht te betreuren. Tevens overweegt het hof dat de mededaders weliswaar het initiatief hebben genomen en langer bij de voorbereidingen betrokken zijn geweest, maar dat zij niet de dodelijk slagen hebben toegebracht.

Deze mededaders van de verdachte zijn door de rechtbank op 13 november 2006 veroordeeld tot een straf van 8 jaar en tbs. Hiertegen zijn ze niet in beroep gegaan.

LJ Nummer

BC7400

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum actualiteit: 25 maart 2008 Naar boven