Ingezonden persberichtPERSBERICHT

25 maart 2008

DLA PIPER EERSTE MET WERELDWIJDE ISO 14001 CERTIFICERING

Amsterdam - DLA Piper advocaten, notarissen, belastingadviseurs heeft als eerste juridische dienstverlener een wereldwijde ISO 14001 certificering verkregen. ISO 14001 geldt als de standaard voor een controleerbaar milieumanagementsysteem, gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties van bedrijven op milieugebied. Met de certificering van alle 64 kantoren wereldwijd behaalt DLA Piper één van de hoofddoelen van het duurzaamheidinitiatief dat in januari 2007 van start ging.

De vereisten voor de ISO 14001 certificering omvatten: het opstellen van een milieubeleid; het bepalen van de gevolgen op het milieu van de belangrijkste processen, activiteiten en diensten; het formuleren van milieudoelstellingen en meetbare doelen; het implementeren en uitvoeren van programma's om de dolstellingen te bereiken; en regelmatige controle door het management.

DLA Piper verkreeg in 2004 de ISO 14001 certificering voor alle kantoren in Groot-Brittannië en gebruikt het ontwikkelde milieumanagementsysteem in alle kantoren wereldwijd in een continu streven naar duurzaamheid. Met het duurzaamheidinitiatief wil DLA Piper de weerslag van haar activiteiten op het milieu actief terugbrengen, met name op de vier gebieden energie, afval, zakenreizen en inkoop.

Om te voldoen aan de eigen doelstellingen en de vereisten van ISO 14001, hebben de DLA Piper kantoren concreet de volgende acties genomen:
- Een milieumanagementsysteem ingesteld dat gebaseerd is op DLA Piper's wereldwijde milieubeleidsdocument;
- Doelen gesteld om het gebruik van energie en papier terug te dringen, papier en toner-cartridges te recyclen en waar mogelijk groene stroom te gebruiken. In Nederland is bijvoorbeeld overgegaan op gebruik groene stroom;
- In alle kantoren een interne milieucontrole uitgevoerd;
- Externe controles door NQA, een vooraanstaand onderzoeks- en certificeringinstituut;
- Een milieuchecklist ontwikkeld om er zeker van te zijn dat het bedrijf de gevolgen voor het milieu beperkt wanneer er een nieuw kantoor wordt geopend of een bestaand kantoor gerenoveerd.

Frans Stibbe, Managing Partner DLA Piper Amsterdam: "Door op structurele wijze te werken aan een milieumanagementsysteem met al zijn vereisten, dringen wij concreet de weerslag van onze activiteiten op het milieu terug. Deze certificering betekent dat wij hiermee op de goede weg zijn."

DLA Piper organiseert een Global Environmental Week van 22 tot en met 30 april 2008.

EINDE

Voor meer informatie:
Anneke Veenendaal, PR en Media, DLA Piper, Tel: +31 (0)20 5419630, of e-mail anneke.veenendaal@dlapiper.com