Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Driebergen 25 maart 2008

Zelfbewustzijn, werkplezier en carrière zijn te coachen

Wetenschappelijk onderzoek bewijst effectiviteit coachingstraject

Meer zelfbewustzijn, meer werkplezier en beter leiderschap. Dat zijn de effecten van het coachingstraject van GITP LEF!, zo blijkt uit uniek onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Een opvallend bijverschijnsel van het onderzochte coachingstraject is dat hoewel de deelnemers niet gericht waren op carrière maken, de helft van hen na afloop wel een carrièrestap heeft gemaakt of verwacht dat zeer binnenkort te doen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat alle gecoachten bewuster zijn geworden. Meer dan de helft zegt meer zelfvertrouwen te hebben gekregen door meer kennis van haar of zijn sterke kanten. De deelnemers die van baan zijn veranderd, melden dat het verworven zelfvertrouwen van belang was om de stap naar een nieuwe functie te zetten. De anderen vinden dat ze zich door het gegroeide zelfvertrouwen gelukkiger voelen in hun huidige baan.

Nee is nee

Doordat de deelnemers meer lef hebben gekregen om nee te verkopen, ervaren ze meer werkplezier en vrijheid in hun manier van werken. Ze gaan efficiënter met hun tijd om en verspillen geen tijd meer aan aardig gevonden willen worden. Vrijwel alle gecoachten constateren dat zij duidelijker prioriteiten kunnen stellen. Op het persoonlijk vlak hebben sommigen belangrijke stappen gezet en andere hebben een betere balans gevonden tussen hun werk en privé-leven.

Makkelijker leidinggeven

De meerderheid van de deelnemers geeft aan dat leidinggeven hen makkelijker afgaat. Ze vertalen de tips en trucs, geleerd tijdens de LEF!-coaching, direct door naar hun eigen medewerkers. Sommigen ervaren dat ze meer op een directieve wijze leiding durven geven en sneller en duidelijker beslissingen kunnen nemen. Ze komen er tot hun verrassing achter dat kritiek op collega´s of ondergeschikten juist positief wordt ontvangen. Voor anderen geldt dat zij hun medewerkers meer als een zelfsturend team durven te laten functioneren, omdat ze beter los kunnen laten.

Uniek onderzoek

Om de effectiviteit van het coachingstraject van GITP LEF! te kunnen meten, hebben de onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen een combinatie van kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. Interviews met deelnemers voorafgaand en na afloop van het coachingstraject zijn aangevuld met documentanalyse. Deze aanpak, naast het feit dat ook de leidinggevenden van de deelnemers zijn meegenomen in de voor- en nameting, maken het onderzoek waardevol en uniek in zijn soort. De onderzoekers concentreerden zich op de thema´s waar GITP LEF! zich op richt: bewustwording en eigen kracht, prioriteit en plezier en invloed en initiatief. Deze onderwerpen worden ook nadrukkelijk belicht op de onlangs door GITP LEF! gelanceerde loopbaansite www.regisseerjeeigenloopbaan.nl.

Noot voor de redactie,