Koninklijke Begemann Groep N.V.

Persbericht

Leusden, 25 maart 2008

Onderhandelingen minderheidsaandeelhouders Begemann

Naar aanleiding van de vanochtend gepubliceerde berichten inzake een schikking bij Begemann, maakt Begemann bekend dat er weliswaar vergaande onderhandelingen zijn ter zake van de afdoening buiten rechte van de door minderheidsaandeelhouders van Begemann aangespannen procedure bij de Ondernemingskamer; er is echter nog geen getekende overeenkomst. Begemann kan evenmin bevestigen dat de procedure bij de Ondernemingskamer reeds is ingetrokken. De verwachting is wel dat de onderhandelingen in deze zaak zullen resulteren in een definitieve ondertekende overeenkomst.

Voor meer informatie gelieve zich te wenden tot:
Dorine Regoort
Koninklijke Begemann Groep N.V.
Postbus 62
3830 AB Leusden
Tel. +31 (0) 33 434 3502
Fax +31 (0) 33 434 3509


---- --