Ingezonden persbericht


Maastricht, 25 maart

Buitenring Parkstad moet snel klaar

Het bedrijfsleven in Parkstad biedt vandaag haar visie aan over de Buitenring Parkstad aan de wethouders in de gemeente Kerkrade en Brunssum, morgen neemt gedeputeerde Driessen de visie in ontvangst. Het bedrijfsleven pleit voor het snel aanleggen van de Buitenring Parkstad en kiest voor de noordelijke tracé in Brunssum en in Kerkrade voor de doorgetrokken Dentgenbachweg naar de Hamstraat. Voorwaarde is dat bedrijventerrein de Rodaboulevard (vroegere bedrijventerrein de Locht) goed bereikbaar blijft.

De Buitenring Parkstad is noodzakelijk om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kernen van Parkstad te verbeteren, de kernen, bedrijventerreinen en attracties in Parkstad beter bereikbaar te maken én de economische potentie van het gebied ten volle te benutten.

Om deze doelstellingen te behalen is de beste variant van de Buitenring Parkstad: Noordelijke tracé in de gemeente Brunssum
Doortrekken Dentgenbachweg naar Hamstraat in de gemeente Kerkrade Waarborgen van de bedrijventerrein ontsluiting Roda Boulevard bij de aansluiting op de N281

Nut en noodzaak van de Buitenring Parkstad is geen onderwerp van discussie, ook niet met de bevolkingsdaling in Parkstad. In Parkstad zijn veel bedrijven en ook grote toeristische attracties gevestigd. De verwachting is dat door de groei van de bedrijven en attracties de vervoersbewegingen in Parkstad flink toenemen. De Buitenring Parkstad is hard nodig om het verkeer in goede banen te leiden, de kernen bereikbaar te houden en komt ook de leefbaarheid in Parkstad ten goede. Verkeer kiest dan niet de routes dwars door de kernen, maar over de buitenring. Regio Parkstad is zo niet alleen aantrekkelijker voor het bedrijfsleven, maar ook voor potentiële inwoners. Juist nu is de buitenring nodig!

Deze visie wordt onderschreven door de lokale ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel Limburg, de Limburgse werknemersvereniging, MKB-Limburg, ondernemersvereniging voor eigen vervoerders en verladers EVO , brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland en Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. De lokale ondernemersverenigingen vertegenwoordigen de toeristische attracties in Parkstad en de ondernemers op bedrijventerreinen in de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf. Hier zijn ruim 1250 bedrijven gevestigd met gezamenlijk ongeveer 25.000 werknemers. Dit is 30 % van de werkgelegenheid in de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf.

De Buitenring Parkstad is een rondweg van 26 kilometer lang. Hij begint bij Nuth, loopt door Brunssum, Landgraaf en Kerkrade en sluit in Heerlen aan op de N281. De buitenring heeft 2 x 2 - rijstroken en de uitgangssnelheid van 100 km/uur.

----------------------------------------------------------einde persbericht ----------------------------------------------------------

Ingezonden persbericht