Gemeente Nijmegen

Vergadering nr 11: Collegevergadering 25 maart 2008

Rubriek 1-Vastgesteld met machtiging tot aanpassing


1.1

Evaluatie Kijk Op Kleintjes


1.2

Wijzigingen in programmastructuur

Rubriek 2-Vaststellen aangehouden voorstellen


2.1

Subsidie stichting Noodopvang Vluchtelingen

Rubriek 3-Vaststellen bespreekvoorstellen


3.1

Combinatiefuncties en dagarrangementen

3.2

3.3

Krediet vervanging Selectief Toegangssysteem

3.4

Verlenging project Buurthulp

3.5

Jaarplan 2008 Sportservice Nijmegen

3.6

Actualisatie hoofdstuk 5B van de AGN

3.7

MKBA Waalfront

3.8

3.9

3.10

3.11

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting: nadere uitwerking

Rubriek 4-Vaststellen conformvoorstellen


4.1

Slechte panden lijst monumenten 2007

4.2

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand I

4.3

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand II

4.4

Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand III