Ingezonden persbericht


Stichting Veilige Paardensport, 25 maart 2008Persbericht

Vermindering van blessures in de paardensport

ERMELO (SVP) - Uit onderzoek van de Stichting Veilige Paardensport en TNO is gebleken dat er in verhouding met andere sporten weinig blessures voorkomen in de paardensport. Op 1000 uren paardrijden ontstaan er 1,1 blessures. Dit is in vergelijking met andere sporten relatief laag, waarbij echter opgemerkt moet worden dat het in veel gevallen wel om vrij ernstige blessures gaat.

TNO Kwaliteit van Leven onderzocht in 2007 in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Veilige Paardensport de blessuregevoeligheid van paardensport. De paardensport is een sport met een relatief laag blessurerisico, maar de ernst van veel paardrijdongevallen heeft terecht de aandacht van Stichting Veilige Paardensport (SVP). In het onderzoek van TNO en SVP wordt geconcludeerd dat er in de paardensport veel aan ongevallenpreventie wordt gedaan. Het veiligheidscertificaat is inmiddels door 650 paardensportbedrijven behaald en 80% van de paardensporters geeft aan altijd een veiligheidshelm te dragen. Daarnaast is er een groeiende groep die een bodyprotector draagt. Dit is een positieve ontwikkeling aangezien de meeste blessures ontstaan aan hoofd, nek en romp. De blessures ontstaan in 72% van de gevallen door de val van een paard.

Uit cijfers van Consument en Veiligheid blijkt dat er jaarlijks circa 9.100 mensen op de Spoedeisende Eerste Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld worden voor een paardrijblessure. Dit bedraagt 6% van alle slachtoffers die voor een sportblessure op een SEH-afdeling terechtkomen. In de periode 2002-2006 nam het aantal paardrijblessures op de SEH-afdelingen met 14% af. De invoering van het veiligheidscertificaat voor accommodaties en het verplichten van het dragen van een veiligheidshelm tijdens wedstrijden lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Het TNO/SVP onderzoek maakt echter duidelijk dat de aandacht voor preventie van blessures onverminderd aandacht verdient.

Voor meer informatie en het bestellen van het volledige rapport kunt u mailen naar svp@knhs.nl, info@sportblessure.nl of bellen met het secretariaat van de Stichting Veilige Paardensport 0577-408363. -----------------------


---- --