Gemeente Achtkarspelen


PERSBERICHT

2008/WK14
Buitenpost, 25 maart 2008

Aanleg minizuiveringsinstallaties start dit najaar Grote actie in Achtkarspelen voor schone lozingen
in het buitengebied

Achtkarspelen begint dit najaar met de aanleg van minizuiveringsinstallaties in het buitengebied van de gemeente. Hierdoor wordt het huishoudelijk afvalwater straks maar liefst voor 85 procent gezuiverd voordat het in een sloot of in de bodem wordt geloosd. Nu gebeurt dat in veel gevallen niet of voor slechts twintig procent op de 904 percelen waar het om gaat. De minizuiveringsinstallaties worden in samenwerking met de bewoners van de percelen aangelegd.

De landelijke wetgeving geeft aandat het sinds enkele jaren niet meer is toegestaan om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Voor het buitengebied in de gemeente Achtkarspelen geldt dat de meeste aanwezige beerputten of septictanks niet meer volstaan. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar groen licht gegeven om een project te starten om de zogenaamde IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)-systemen klasse 2 in het buitengebied aan te leggen. Met dit systeem wordt een hoog milieurendement gehaald tegenover relatief lage kosten. Een aansluiting op het gemeentelijke riool brengt te hoge kosten met zich mee.

De betrokken inwoners zijn inmiddels via een persoonlijke brief en een nieuwsbrief geïnformeerd over het verloop van het project. In april staat nog een aantal informatiebijeen-komsten in Kootstertille en Surhuisterveen gepland om iedereen goed te informeren. De gemeente Achtkarspelen krijgt ondersteuning van het adviesbureau Broos Water bv uit Dronten dat ruime ervaring heeft in soortgelijke projecten.