Ingezonden persbericht


Persbericht

Ouderen die meer lezen blijken tevens meer van het leven te genieten. Leesonderzoek onder ouderen geeft bijzondere resultaten.

Tijdens de Boekenweek van 12-22 maart 2008 met het thema 'Van oude menschen. De derde leeftijd en de letteren' is er een leesonderzoek gehouden onder 1129 ouderen in de leeftijd van 49 tot 90 jaar. Er werd in de afgelopen weken veel over ouderen geschreven en gesproken maar veel minder vaak kwamen de ouderen zelf aan het woord. In het eerst Nationale Leesonderzoek 50+ is het leesgedrag van ouderen in kaart gebracht met behulp van de 50+ Panels van onderzoeksbureau Pro Aging.

Ouderen die genieten van het leven blijken meer boeken te lezen dan ouderen die minder van het leven genieten. Het merendeel van de ouderen (58%) geeft aan om voor het plezier te lezen. Ruim 42% vindt lezen belangrijk om bij te blijven, 37% ziet lezen als een manier om informatie te verzamelen. Meer dan een kwart van de ouderen vindt dat je met een boek lekker kunt wegdromen. Binnen deze uitkomsten zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zien het lezen meer als een mogelijkheid om bij te blijven terwijl het voornamelijk de vrouwen zijn die lekker met een boek kunnen wegdromen. Daarnaast blijken vrouwen meer boeken (25 per jaar) te lezen dan mannen (17 per jaar) en zijn vrouwen ook vaker lid van een bibliotheek in vergelijking met mannen.

Gemiddeld kopen ouderen 8,4 boeken per jaar voor zichzelf of iemand anders. Vrouwen blijken gemiddeld iets meer boeken (9,1) per jaar te kopen dan mannen (7,6). Binnen de groep ouderen blijken 65 plussers gemiddeld vier boeken minder te kopen per jaar dan ouderen onder de 65 jaar. Ouderen die lid zijn van een bibliotheek lezen bijna 3 keer zoveel boeken (29,8 boeken) in vergelijking met ouderen die niet lid zijn van een bibliotheek. Ruim 1/3 van de ouderen is van mening dat hij of zij eigenlijk meer zou moeten gaan lezen.

Bij de vragen over de favoriete auteur en het mooiste boek zijn honderden verschillende auteurs en boeken genoemd. De meest genoemde auteur is Geert Mak , gevolgd door Henning Mankell, John Grisham, Jan Siebelink en Maarten 't Hart. Het meest genoemde boek is 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini. Op de voet gevolgd door 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink en 'De eeuw van mijn vader' van Geert Mak. Opvallend is dat geen van de 'Grote Drie' in de top voorkomt. Ze zijn wel genoemd, respectievelijk 5 (Mulisch), 3 (Reve) en 2 (Hermans) keer.

Naast boeken is er ook gekeken naar kranten. De regionale kranten zijn met 33% het populairst bij ouderen. Daarna komen de Telegraaf (27%) en de Volkskrant (14%). De kranten worden het meest gelezen voor het nieuws, maar ook berichten over cultuur & wetenschap, gezondheid en overlijdensberichten zijn populair.

Uit de groep van 1129 ouderen konden de gegevens van 881 ouderen geanalyseerd worden. Het onderzoek is via internet afgenomen en is representatief voor de Nederlandse bevolking van 49 jaar en ouder die toegang heeft tot internet. Bovenstaande genoemde verschillen zijn statistisch significante verschillen. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is na te lezen op www.proaging.nl onder 'Onderzoeken'

Pro Aging is een onderzoeks- en adviesbureau binnen de ouderendoelgroep. In de huidige tijdgeest wordt er vaak en in negatieve termen over ouderen gesproken maar is er weinig sprake van dialoog met deze doelgroep. Pro Aging brengt hier verandering in vanuit de gedachte en overtuiging dat ouderen op een positieve manier willen en kunnen bijdragen aan de maatschappij. In dit perspectief is ouder worden geen probleem (anti-aging) maar biedt het vele mogelijkheden: Pro Aging. Op www.proaging.nl kunnen ouderen zich aanmelden als panellid van de 50+ Panels.

Niet ter publicatie:
Voor aanvullende informatie over dit onderzoek of over de 50+ Panels van Pro Aging kunt u contact opnemen met drs. Alexander Waringa op telefoonnummer 013 8507546, gsm 06 19626443 of stuur een e-mail naar waringa@proaging.nl. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten is te vinden op www.proaging.nl.


---- --