Ingezonden persbericht


Persbericht

Leeuwarden, 25 maart 2008

Roel Cazemier stopt met voorzitterschap Raad voor de Wadden

Mr. Roel Cazemier legt zijn functie als voorzitter van de Raad voor de Wadden neer. Cazemier begint per 1 april in zijn nieuwe baan als directeur van Omrop Fryslân. De combinatie van deze functie met die van voorzitter van de Raad voor de Wadden kan tot problemen leiden. Om die reden heeft Cazemier besloten de Minister van VROM te vragen hem per 1 april zijn ontslag te geven.

Sinds 2003 voorzitter

Cazemier is bijna vijf jaar voorzitter van de Raad voor de Wadden geweest. Na een eerste periode van vier jaar is hij in het najaar van 2007 voor een nieuwe periode benoemd. Cazemier heeft het werk met veel plezier gedaan en vindt het dan ook spijtig nu te moeten vertrekken. Onder zijn leiding heeft de Raad altijd unaniem weten te adviseren, zelfs over lastige kwesties zoals gaswinning en de schelpdiervisserij.

Opvulling vacature

De Raad is bezig met een aantal belangrijke adviezen over het Waddengebied, zoals recreatie en toerisme, duurzame energie, de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook de gevolgen van het klimaat voor het Waddengebied. Daarom zoekt de Minister met spoed een nieuwe voorzitter. De vacature verschijnt woensdag 26 maart a.s. in de Staatscourant.

Het voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door prof.dr. Fred Fleurke; hij is op dit moment plv. voorzitter van de Raad voor de Wadden. De Raad hoopt per 1 september weer over een nieuwe voorzitter te beschikken.


- Einde persbericht -