Gemeente Nijmegen

persbericht

Datum Nummer persbericht

25 maart 2008 080325N

Nijmeegse aanpak risicokinderen succesvol

De Nijmeegse zorgstructuur Kijk op Kleintjes waarin hulpverleners gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar signaleren en aanpakken werkt goed. Dat blijkt uit de evaluatie van het project. De organisaties die participeren zijn tevreden over de samenwerking en ze hielpen meer kinderen dan verwacht.

Tussen oktober 2006 en juni 2007 kregen 404 kinderen van de ruim 6700 Nijmegenaren in de leeftijdscategorie 0 tot 4 via de zorgcoördinatoren van Kijk op Kleintjes een vorm van hulpverlening. Vooraf was gerekend op een aantal van 300. In de meeste gevallen ging het om lichtere hulp zoals opvoedingsondersteuning voor de ouders. Voor ongeveer 100 kinderen met complexere problemen gaf een Zorgadviesteam (ZAT) van hulpverleners een verwijzing naar de benodigde hulp voor kind en ouders.

Belangrijke aanbevelingen uit de evaluatie zijn de invoering van een consult bij 2,5 jaar en het daaraan verbonden Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleeminventarisatie (KIPPPI). Op die manier kunnen zorgverleners psychosociale problematiek bij jonge kinderen nog beter vroegtijdig onderkennen. Daarnaast wil de gemeente de komende jaren ook meer zicht krijgen op wat er in het vervolgtraject met een kind gebeurt. In het project Kijk op Kleintjes ligt de nadruk op het voortraject: het signaleren en verwijzen naar hulp. Ook de wachtlijsten bij instanties verdienen extra aandacht.

Kijk op Kleintjes draait sinds september 2006 in de hele stad. Door serieuze problemen vroeg te signaleren en direct effectief aan te pakken, wil de gemeente voorkomen dat er later zwaardere vormen van zorg nodig zijn. Intensieve samenwerking van instanties zorgt bovendien voor betere adviezen en een snellere doorlooptijd naar hulpverlening. Ouders hoeven maar één keer hun verhaal te vertellen en krijgen één duidelijk advies. De projectgroep bestaat uit de gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen, NIM Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg Nijmegen, MEE Gelderse Poort, Tandem Welzijnsorganisatie, Huisartsenpraktijk Zuid Westerpoort, Speciaal Basisonderwijs Nijmegen (SBO) en vertegenwoordigers van de kindercentra KION en Nannies.

Voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting, doorkiesnummer (024) 3292380

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 323 59 92
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen