Gemeente Dinkelland

Wethouder Krouwel legt functie neer


Wethouder Krouwel heeft vrijdag 21 maart zijn functie neergelegd als wethouder van de gemeente Dinkelland.

Aanleiding voor het neerleggen van zijn functie zijn de uitkomsten van het integriteitsonderzoek naar de drie wethouders van Dinkelland. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), is afgerond en de uitkomsten zijn donderdag 20 maart met de wethouders besproken.

Voor Evert Jan Krouwel was de inhoud van het rapport voldoende aanleiding om zijn functie neer te leggen: 'Er is in de raadsvergadering van 20 november 2007 een vijftal aantijgingen geformuleerd, waarbij uit het onderzoek blijkt dat aan vier gevallen geen consequenties verbonden moeten worden. Bij 1 aantijging komt de integriteit echter wel in het geding. Omdat ik gebonden ben aan geheimhoudingsplicht kan ik echter niet zeggen bij welk dossier dit is. Wel heb ik vanaf het begin aangegeven dat wanneer mijn integriteit ter discussie zou komen te staan, ik de eer aan mezelf zou houden.'

Het BING-rapport wordt dinsdag 25 maart in een besloten vergadering besproken in de raad. Het openbare debat vindt plaats in de raadsvergadering van 31 maart.

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Communicatie, Joost Meijer, telefoonnummer 0541-854 100 of 06-16594593 of jwg.meijer@dinkelland.nl.