Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 maart 2008

Vragen van het lid Roefs (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaatover gevaarlijke situaties met vrachtwagens in het donker


1. Bent u bekend met het artikel 'Trucks gevaarlijk in het donker'{1}


2. Deelt u de mening dat de verplichte zijmarkeringslichten van vrachtwagens niet afdoende zijn?


3. Bent u voornemens om maatregelen te treffen zodat de reflectoren aan de zijkant van vrachtwagens niet meer zo erg lijken op de oplichtende bermpaaltjes langs provinciale wegen, waar ook de politiekorpsen voor pleiten?

{1} Bron: De Telegraaf zaterdag 22 maart 2008Partij van de Arbeid