Gemeente Utrecht


Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders


1. Aanpassing schoolpleinen in Leidsche Rijn
De komende maanden worden verschillende speelpleinen bij schoolgebouwen in Leidsche Rijn aangepast. Hiervoor is ¤ 2212.000,- beschikbaar. Na de bouw van de eerste Kinderclusters in Leidsche Rijn bleek dat ruimere schoolpleinen wenselijk waren. De gemeente heeft daarom extra geld gereserveerd om schoolpleinen bij grote kinderclusters te verruimen. Dit is vooral het geval bij Forum het Zand, schoolwoningen Vleuterweide en de Bonte Berg. Bij Forum het Zand legt de gemeente een compleet nieuw schoolplein aan. De planning hiervoor is dat het eind mei klaar is. Op de overige locaties wordt tegelbestrating aangebracht op plaatsen waar nu grasstroken zijn. Dit werk zal komende zomer gereed zijn.

Voor meer informatie: Sylvia Borgman, 030 - 2866 10 55


2. Beoordelingscommissie Trajectum Lumen ingesteld Een onafhankelijke beoordelingscommissie gaat het gemeentebestuur adviseren over de lichtontwerpen en lichtkunst voor Trajectum Lumen. Dit is één van de projecten van het nieuwe programmabureau Stadspromotie en moet toeristen uit de hele wereld gaan trekken. Met Trajectum Lumen realiseert Utrecht een lichtroute door de stad waarbij 's avonds tot middernacht panden, objecten, grachten en werven op een duurzame en onderscheidende manier worden aangelicht. Niet alleen voor toeristen, ook voor inwoners van Utrecht wordt de stad 's avonds aantrekkelijker en leefbaarder. De eerste objecten zijn eind dit jaar klaar. Daarna sieren telkens nieuwe lichtobjecten en onderscheidende illuminatie de stad. Soms structureel, soms gekoppeld aan evenementen. Trajectum Lumen zal in ieder geval in stand gehouden worden tot en met 2018. De onafhankelijke beoordelingscommissie gaat ontwerpen en ontwerpers voordragen voor Trajectum Lumen, (schets)ontwerpen beoordelen en adviseren over uitvoering, kwaliteit en samenhang binnen Trajectum Lumen. Lichtontwerpen en lichtkunst worden getoetst op artistieke kwaliteit en betekenis, passendheid bij en in monumentale omgeving, toeristische aantrekkingskracht en onderscheidendheid, technische haalbaarheid, gebruik innovatieve methoden en duurzaamheid. In de beoordelingscommissie zijn deskundigen uit diverse vakgebieden vertegenwoordigd:
- Dhr. D.J. van Boven, voorzitter

- Deskundige Lichtkunst en -ontwerp, mevr. M. Jansen
- Deskundige Monumenten, Stedenbouw, Welstand, dhr. J. Koning
- Deskundige Toerisme en Communicatie, mevr. G. Lafeber
- Deskundige Techniek en uitvoering, dhr. R. Brackman
- Deskundige Kunst Openbare Ruimte, dhr. M. Ruygrok (tevens lid van de Commissie voor Beeldende Kunst en Vormgeving)
- Deskundige Beeldende Kunst, mevr. N.C. Janssen De beoordelingscommissie wordt ingesteld voor de periode 2008 tot en met 2013.