( BW)(TX-BMC-SOFTWARE) BMC Software start tenderbod voor BladeLogic

  Redactie Business

  HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--21 maart 2008--BMC Software (NYSE:BMC)
maakte vandaag bekend dat zijn directe volledige dochteronderneming,
Bengal Acquisition Corporation, zijn tenderbod voor alle uitgegeven
aandelen BladeLogic (NASDAQ:BLOG) heeft gestart tegen een prijs van
$28,00 per aandeel, netto voor verkoper in contanten, zonder rente.

  Het contante tenderbod wordt gedaan na een aanbod tot koop op 21

maart 2008 en in samenhang met de fusieovereenkomst en het fusieplan
van 17 maart 2008 door en tussen BMC, Bengal Acquisition Corporation
en BladeLogic, die BMC en BladeLogic op 17 maart 2008 wereldkundig
maakten.

  Tenzij het tenderbod wordt verlengd, verlopen het tenderbod en
eventuele terugtrekkingsrechten die de aandeelhouders van BladeLogic
hebben om twaalf uur middernacht op dinsdag 17 april 2008 (tijd in
Boston, Massachusetts, VS). Voor het tenderbod geldt geen
financieringsvoorwaarde. Voor het tenderbod gelden bepaalde
gebruikelijke voorwaarden die in bovengenoemd aanbod tot koop worden
genoemd, waaronder dat het aantal aandelen dat onder het tenderbod
valt samen met de aandelen die al in het bezit zijn van BMC minimaal
een meerderheid moeten vormen van de aandelen van BladeLogic op een
volledig verwaterde basis.

  Na aanvaarding van de betaling van aandelen in het tenderbod en
het afronden van de in de fusieovereenkomst bedoelde transacties zal
BladeLogic een volledige dochteronderneming van BMC zijn. De Raad van
Bestuur van BladeLogic heeft de aandeelhouders van BladeLogic unaniem
aangeraden het bod te aanvaarden.

  De volledige voorwaarden van het tenderbod worden genoemd in het
aanbod tot koop, de overdrachtsbrief en overige gerelateerde stukken
die BMC en Bengal Acquisition Corporation vandaag zullen indienen bij
de Securities and Exchange Commission. Daarnaast wordt vandaag door
BladeLogic bij de Securities and Exchange Commission een
verzoek-/aanbevelingsverklaring op schema 14D-9 ingediend met
betrekking tot het tenderbod. Kopieën van het aanbod tot koop, de
overdrachtsbrief en overige gerelateerde stukken, waaronder de
verzoek-/aanbevelingsverklaring zijn gratis verkrijgbaar bij MacKenzie
Partners, Inc., de informatieverstrekker voor het tenderbod, via +1
(800) 322-2885 (gratis) of +1 (212) 929-5500 (collect). De depositair
voor het tenderbod is Computershare Trust Company en de Dealer Manager
voor het tenderbod is Merrill Lynch & Co.

  Over BMC Software

  BMC Software is een toonaangevend wereldwijd leverancier van
bedrijfsmanagementoplossingen die bedrijven in staat stellen hun IT te
automatiseren en deze in lijn te brengen met de behoeften van het
bedrijf. De oplossingen van BMC bieden business service management en
hebben betrekking op bedrijfssystemen, applicaties, databases en
dienstenmanagement. Voor de vier fiscale kwartalen eindigend op 31
december 2007 bedroeg de winst van BMC ongeveer $1,7 miljard. Ga voor
meer informatie naar www.bmc.com.

  Over BladeLogic

  BladeLogic is leverancier van toonaangevende
automatiseringssoftware voor datacentra met een grote kring vaste
klanten uit de Fortune Global 500, waaronder 21 van de 100 grootste
wereldwijde bedrijven, 3 van de grootste of 10 luchtvaart- en
defensiebedrijven, 7 van de 25 grootste commerciële banken en
spaarbanken, 3 van de 5 grootste aandelenbedrijven, 2 van de 3
grootste entertainmentbedrijven, 2 van de 3 grootste algemene
handelsbedrijven, 7 van de 12 grootste farmaceutische bedrijven en 7
van de 10 grootste telecommunicatiebedrijven. De
datacentrumautomatiseringssoftwareoplossingen van BladeLogic stellen
bedrijven, dienstverleners en overheidsorganisaties in staat eenvoudig
te zoeken en te voorzien in fysieke en virtuele servers en applicaties
op afstand en deze eenvoudig te configureren, integreren, controleren
en herstellen, waardoor klanten lagere bedrijfskosten voor datacentra
hebben en een betere servicekwaliteit, beveiliging en compliance
kunnen bewerkstelligen. De hoofdvestiging van BladeLogic bevindt zich
in Lexington, Massachusetts, VS. Ga voor meer informatie naar
www.bladelogic.com.

  Juridische voorwaarden

  DIT PERSBERICHT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEDOELEINDEN
EN VORMT GEEN AANBOD TOT KOOP OF HET VERZOEK OM EEN AANBOD TOT VERKOOP
VAN AANDELEN. HET VERZOEK EN HET AANBOD TOT KOOP VAN GEWONE AANDELEN
BLADELOGIC WORDT UITSLUITEND GEDAAN VOLGEND OP EEN GEPLAND TENDERBOD,
WAARONDER EEN AANBOD TOT KOOP EN OVERIGE GERELATEERDE STUKKEN DIE
BENGAL ACQUISITION CORPORATION, EEN VOLLEDIGE DOCHTERONDERNEMING VAN
BMC SOFTWARE, INC., WIL INDIENEN BIJ DE SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION. WANNEER DEZE STUKKEN ZIJN INGEDIEND, MOETEN DE
AANDEELHOUDERS VAN BLADELOGIC DEZE ZORGVULDIG LEZEN VÓÓR ZE EEN
BESLUIT NEMEN TEN AANZIEN VAN HET BOD, OMDAT DEZE STUKKEN BELANGRIJKE
INFORMATIE BEVATTEN, WAARONDER DE VOORWAARDEN VAN HET BOD. WANNEER
DEZE STUKKEN ZIJN INGEDIEND, KUNNEN AANDEELHOUDERS VAN BLADELOGIC HET
GEPLANDE TENDERBOD, HET AANBOD TOT KOOP EN HIERAAN GERELATEERDE
STUKKEN MET BETREKKING TOT HET BOD GRATIS VERKRIJGEN OP DE WEBSITE VAN
DE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION VIA WWW.SEC.GOV, BIJ DE
INFORMATIEVERSTREKKER EN DEALER MANAGER DIE IN DE STUKKEN VAN HET
TENDERBOD WORDT GENOEMD OF BIJ BENGAL ACQUISITION CORPORATION.

  Dit persbericht omvat forward-looking statements die onderhevig
zijn aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Indien
dergelijke risico's en onzekerheden werkelijkheid worden of dergelijke
veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de resultaten van
the BMC en zijn dochterondernemingen aanzienlijk verschillen van de in
dergelijke forward-looking statements en veronderstellingen genoemde
of geïmpliceerde resultaten. Alle uitspraken anders dan historische
feiten zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als forward-looking
statements, waaronder de verwachte voordelen en kosten van de
transactie, managementplannen met betrekking tot de transactie, het
verwachte tijdstip van afronden van de transactie, het vermogen de
transactie te af te ronden, rekening houdend met de verschillende
sluitingsvoorwaarden, waaronder de voorwaarden met betrekking tot
wettelijke goedkeuring, alle uitspraken over de plannen, strategieën
en doelstellingen van management voor toekomstige activiteiten,
waaronder de uitvoering van integratieplannen, alle uitspraken over
verwachtingen of overtuigingen en alle uitspraken over
veronderstellingen die aan het voornoemde ten grondslag liggen.
Risico's, onzekerheden en veronderstellingen omvatten de kans dat
verwachte voordelen niet als verwacht uitpakken, dat de transactie
mogelijk niet op tijd of helemaal niet wordt afgerond, dat BladeLogic
vóór afronding van de transactie niet presteert zoals verwacht door
onzekerheden gerelateerd aan de transactie of andere factoren, dat de
partijen niet in staat zijn de integratiestrategieën succesvol uit te
voeren en overige risico's die van tijd tot tijd worden omschreven in
de verslagen van BMC en BladeLogic bij de Securities and Exchange
Commission, waaronder de risico's die worden omschreven in BMC's
kwartaalverslag op formulier 10-Q voor het fiscale kwartaal eindigend
op 31 december 2007 en BladeLogics kwartaalverslag op formulier 10-Q
voor het fiscale kwartaal eindigend op 31 december 2007. BMC aanvaardt
geen aansprakelijkheid en is niet voornemens deze forward-looking
statements te actualiseren.

  BMC, BMC Software en het logo van BMC Software zijn exclusief
eigendom van BMC Software, Inc., zijn geregistreerd bij het
Amerikaanse Patent and Trademark Office en kunnen geregistreerd zijn
of hiervoor kan een registratie zijn aangevraagd in andere landen.
Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's van BMC kunnen
geregistreerd zijn of hiervoor kan een registratie zijn aangevraagd in
de VS of in andere landen. Alle overige handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke
eigenaren. (C) Copyright 2008 BMC Software, Inc.

  Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.

  --30--BM/ho*

  CONTACT: BMC Software
       Mark Stouse, +1-713-918-2714
       mark_stouse@bmc.com
       of
       Waggener Edstrom
       Jen Cadmus, +1-512-934-8350
       jcadmus@waggeneredstrom.com

Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele 
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten 
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige, 
juridische geldigheid beoogt.