PRESS RELEASE25 March 2008

Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (K VIV)

Katrien Baeck & Leen Lenaerts winnen de K VIV-Ingenieursprijzen 2008

Net voor het Paasweekend, op donderdag 20 maart, zijn de winnaars bekend gemaakt van de K VIV-Ingenieursprijzen 2008. Voor een enthousiast publiek en een kritische jury stelden de zeven laureaten(duo's) hun eindwerk voor.


1e prijs: Katrien Baeck & Leen Lenaerts (¤2000)
2e prijs: Bart De Gusseme (¤1250)

3e prijs: Bart Saerens & Jeroen Vandersteen (¤625)

Overige finalisten (in alfabetische volgorde):
Mieke Deurinck & Wout Parys, Roel Maes, Tom Rimaux, Jeroen Vandecasteele (elk ¤125)

Publieksprijs: Bart De Gusseme (taalbad van Ceran)

De presentaties werden afgewisseld met komische tussenstukjes van Dufraing & De Wit. Vlaams minister van Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Patricia Ceysens besloot de avond met een toespraak over het belang van wetenschap door en voor jongeren. Daisy van Cauwenbergh leidde de avond in goede banen.

I.s.m. V.Ir.Br., de alumnivereniging voor VUB-ingenieurs.

De voorgestelde eindwerken

1. Katrien BAECK & Leen LENAERTS (K.U.Leuven - burg.ir.) Op zoek naar het ontbrekende puzzelstuk

2. Bart DE GUSSEME (UGent - bio-ir.)
Biologische verwijdering van sulfide

3. Mieke DEURINCK & Wout PARYS (K.U.Leuven - burg.ir.) Isoleren: minder energie of meer comfort?

4. Roel MAES (K.U.Leuven - burg.ir.)
Veiligheid uit de "biometrie" van chips

5. Tom RIMAUX (Vrije Universiteit Brussel - bio-ir.) Starterculturen: broodnodig!

6. Bart SAERENS & Jeroen VANDERSTEEN (K.U.Leuven - burg.ir.) Brandstof besparen met intelligente software

7. Jeroen VANDECASTEELE
Lichaamseigen eiwitten suggereren nieuwe therapie voor behandeling van hartinfarcten

De volledige artikels kan u terugvinden op
www.kviv.be/ingenieursprijzen/artikels.html. Mocht u meer informatie wensen of contact willen opnemen met de finalisten kan dit via onderstaande contactpersoon.

Over de K VIV-Ingenieursprijzen
Met de K VIV-Ingenieursprijzen bekroont de K VIV jaarlijks, en dit sinds 1942, de beste eindwerken van pasafgestudeerde burgerlijk en bio-ingenieurs. Doelstellingen:

* De wetenschappelijke inzet van de laatstejaarsstudenten bio-ingenieurs en burgerlijk ingenieurs belonen.

* De laureaten een referentie meegeven ter ondersteuning van hun loopbaanstart.

* Jonge ingenieurs aanzetten om, naast hun technische kennis, ook aandacht te besteden aan hun communicatievaardigheden.
* Aandacht vragen bij de studenten voor de sociale dimensie van hun onderzoek.
De nadruk wordt hierbij gelegd op de communicatievaardigheden van de auteurs en de maatschappelijke relevantie van hun eindwerken. Op die manier geven deze prijzen een ruimere dimensie aan de wetenschappelijke inzet van de studenten.

Over de K VIV
De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (K VIV) is een ledenvereniging die een actieve bijdrage levert tot de welvaart en het welzijn van de maatschappij door het bevorderen van technologie en techniek in het algemeen en de ingenieurswetenschappen in het bijzonder. De K VIV werd opgericht in 1928 en telt zo'n 10.000 individuele leden. In de loop der jaren is de K VIV uitgegroeid tot een stevig gestructureerde en steeds actievere vereniging die nu ook op Europees vlak een voortrekkersrol speelt. De werking steunt op de belangeloze inzet van een duizendtal leden die borg staan voor voortdurende vernieuwing, creativiteit en kwaliteit.