Algemene Onderwijsbond


Jong en oud willen seniorenregeling onderwijs handhaven

Utrecht 25 maart -- "Jong en oud zijn voor behoud van de seniorenregeling bapo. Dat is niet iets specifieks voor nahossers die in de jaren tachtig een salarisachterstand hebben opgelopen door het bezuinigingsbeleid van minister Deetman." Dat zegt vice-voorzitter Ton Rolvink over de brief die minister Plasterk vanochtend in de Volkskrant publiceerde. "Minister Plasterk slaat met zijn ideeën de plank mis alsof alleen één groep de seniorenregeling voor zichzelf zou willen handhaven. De bapo, zo blijkt uit eigen onderzoek van de Algemene Onderwijsbond, wordt door iedereen in het onderwijs, door jong en oud, gezien als een uitstekend middel om oudere docenten aan het werk te houden. Het zorgt er voor dat er minder ziekteverzuim is onder ouderen en minder ouderen in de wao komen. Iedereen op school ziet dat het verminderen van de werkdruk voor ouderen zin heeft. Bovendien betalen mensen die er voor kiezen om er gebruik van te maken er zelf aan mee. Wie wil dat docenten langer blijven doorwerken moet niet op die post bezuinigen om de lerarensalarissen te verhogen zoals de minister voorstelt. Met een bezuiniging van honderd miljoen halveert hij het budget voor de bapo en maakt de regeling in de praktijk waardeloos."

Rolvink wijst er op dat minister Plasterk te weinig geld heeft om alle plannen uit het rapport Leerkracht! van de commissie Rinnooy Kan echt in te voeren. "Wij willen dat leerkrachten een echte plus zien, los van de normale cao. De minister schermt in het Volkskrant-artikel met een gemiddelde loonsverhoging van 10 procent, maar aan de onderhandelingstafel horen wij van de ambtenaren niet anders dan dat er geen sprake van een algemene loonsverhoging kan zijn. Plasterk versnippert budgetten. Wat meer in de vier grote steden, extra's alleen op basis van prestatiecontracten, maar waar het onderwijs op zit te wachten is een salarissysteem dat de concurrentie aankan met andere beroepsgroepen. Alleen dan kan een lerarentekort voorkomen worden. Het verbaast ons dat minister Plasterk dat niet binnen het kabinet de handen voor op elkaar krijgt. De commissie Rinnooy Kan zei luid en duidelijk dat iedereen het tekort heeft zien aankomen, maar geen enkele regering serieus maatregelen neemt. Hij wilde 1,1 miljard euro in deze kabinetsperiode, met 700 miljoen waarvan ene deel bezuinigingen op de bapo zitten we daar nog ver van af. Ik snap niet dat premier Balkenende zo iets laat gebeuren, zeker niet als de leden van zijn eigen partij onderwijs op één zetten als het allerbelangrijkste onderwerp voor de volgende verkiezingen."

De Algemene Onderwijsbond doet niet mee aan de acties, zoals bijvoorbeeld morgen in den Haag, zolang de onderhandelingen met het ministerie en de werkgevers nog lopen. "Wij hebben alle begrip voor het ongeduld van leraren in Den Haag, maar zullen zelf eerst de uitkomst van de onderhandelingen afwachten en daarna besluiten over eventuele acties", aldus Rolvink. Hij is wel verbaasd dat de actie ondersteund wordt door rectoren en schoolbestuurders uit het voortgezet onderwijs. "Ik hoop vooral dat diezelfde bestuurders en rectoren druk uitoefenen op de werkgeversorganisatie VO-Raad. Want ook die ligt op onderdelen van het plan dwars, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken te maken om méér docenten in hogere salarisschalen terecht te laten komen. Want we weten dat ze geld dat ze daarvoor in het verleden hebben gekregen niet gebruiken om die hogere salarisschalen toe te kennen. Wij willen daar nu spijkerharde afspraken over maken, maar de werkgevers beroepen zich op hun autonomie. Ik hoop dat de actievoerders niet alleen hun pijlen richten op Plasterk, maar ook de werkgevers duidelijk maken dat er echt iets moet gebeuren aan het carrièreperspectief van leraren. "

Uitkomst ledenpanel (1600 deelnemers): wat is uw oordeel over de bezuiniging van 100 miljoen op de bapo?

Goed Neutraal Slecht

Jonger dan 25 jaar 12% 31% 57%

25-35 jaar 13% 30% 57%

36-45 jaar 17% 31% 52%

46-51 jaar 10% 19% 71%

52-55 jaar 8% 8% 84%

56-65 jaar 8% 9% 83%

Noo voor redacties: Meer informatie bij Robert Sikkes (coördinator communicatie) 06-12967847 rsikkes@aob.nl

AOb, sterk in onderwijs. Meer informatie: www.aob.nl


----------------------------- DISCLAIMER ---------------------------------------- Op deze mail zijn de voorwaarden van toepassing als beschreven op www.aob.nl/disclaimer

---