Ingezonden persbericht
Terrorisme grootste zorg voor topmanagers, maar heeft geen effect op hun gewoonten


* Reisgedrag topmanagers in Nederland het minst beïnvloed door terroristische dreiging
* Instabiliteit in het Midden-Oosten en stabiliteit van de financiële markten baren managers ook grote zorgen

* Klimaatverandering staat slechts op de vierde plaats van de zorgenlijst van managers

Dit zijn slechts enkele resultaten van de 17e editie van de jaarlijkse UPS Europe Business Monitor, waarin 1.451 topmanagers uit zeven Europese landen geïnterviewd werden over een reeks zaken die het Europese bedrijfsleven beïnvloeden.

AMSTERDAM, 25 maart 2008 ­ Ondanks de toenemende internationale bezorgdheid over het milieu blijkt uit de UPS Europe Business Monitor dat het terrorisme voor managers in Europa de belangrijkste zorg is, gevolgd door de instabiliteit in het Midden-Oosten. Gevraagd naar wat hen het meeste zorgen baart, stelden managers in het algemeen deze twee problemen op de eerste en tweede plaats, met respectievelijk een totaalgemiddelde van 38% en 33%.

Daar tegenover staat dat milieuproblemen de vierde plaats bekleden, met 22% van de antwoorden, na de stabiliteit van financiële markten (26%). De bezorgdheid over de klimaatverandering is ongeveer even groot als deze over de economische dreiging van China (21%), escalerende energieprijzen (20%) en de vergrijzing van de Europese bevolking (18%). De managers in Europa zijn nauwelijks bezorgd over de machtspolitiek van Rusland (8%), overnames door private equity-fondsen (5%) en globale pandemieën zoals vogelgriep (4%).

Spanje is het land waar men het meest wakker ligt van terrorisme (50%) en instabiliteit in het Midden-Oosten (40%), terwijl managers in het Verenigd Koninkrijk, de thuisbasis van de City, zich het meeste zorgen maken over de stabiliteit van de financiële markten (39%). De klimaatverandering is, in vergelijking met andere managers in Europa, vooral volgens respondenten in Duitsland een probleem (gemiddeld 22% vs 27%). De managers in België en in Frankrijk zijn vooral bang voor de economische dreiging van China (respectievelijk 29% en 28%). De vergrijzing van de bevolking is ook een bijzondere zorg in Nederland, Frankrijk en België, waar een kwart van de respondenten dit antwoord gaf (respectievelijk 26%, 25% en 24%).

Vastgeroeste gewoonten
In het algemeen zijn managers in Europa niet geneigd om hun gedrag te veranderen omwille van terrorisme, ondanks het feit dat deze dreiging heel hoog op hun lijst staat. Negen van de tien respondenten (89%) geven aan dat ze hun gewoonten in verband met reizen of het gebruik van openbaar vervoer niet hebben aangepast. Managers in Nederland worden het minst beïnvloed in hun reisgedrag door dreiging van terrorisme (71%).

Terwijl 35% van alle managers in Europa zegt dat ze zich wel meer zorgen maken, maar nog steeds hun gewone gedrag aanhouden, zegt meer dan de helft (54%) dat de bedreiging hun dagelijkse bezigheden niet in het minst beïnvloedt. Slechts één op tien (11%) respondenten zegt minder te reizen of dit zoveel mogelijk te vermijden omwille van de terroristische dreiging.

Voor meer details over de jongste resultaten van de UPS Europe Business Monitor kunt u contact opnemen met gcandon@webershandwick.com. Voor historische vergelijkingen kunt u terecht op de website www.ebm.ups.com.

Noot aan de redactie:


1. De zeventiende editie van de UPS Europe Business Monitor onderzocht de meningen van 1.451 topmanagers uit een representatief staal van toonaangevende ondernemingen in Europa. De interviews vonden plaats tussen 29 augustus en 18 oktober 2007. De enquête wordt jaarlijks uitgevoerd.


2. De interviews werden uitgevoerd in België (100), Duitsland (251), Frankrijk (250), Italië (250), Nederland (100), Spanje (250) en het Verenigd Koninkrijk (250). De geïnterviewden zijn allen minstens directieleden. Het gemiddelde zakencijfer van de deelnemende bedrijven bedraagt 1 miljard euro; hun gemiddelde aantal werknemers bedraagt meer dan 2.400. De interviews werden telefonisch afgenomen in de moedertaal van de managers door onderzoekers van het onafhankelijk onderzoeksbureau TNS (Taylor Nelson & Sofres International) in Londen, Verenigd Koninkrijk.


3. De resultaten van het eerste onderzoek van de Monitor werden in het voorjaar van 1992 gepubliceerd; die van het tweede onderzoek in het najaar van 1992. Vervolgens werden de resultaten jaarlijks in het najaar gepubliceerd. Alle resultaten zijn beschikbaar op de speciaal ontworpen website www.ebm.ups.com.


4. De jaarlijkse UPS Europe Business Monitor werd in 1992 door UPS gecreëerd om de visie van managers in Europa over een aantal actuele onderwerpen weer te geven. UPS is de grootste pakketdienst ter wereld en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van supply chain services. Het bedrijf biedt tal van mogelijkheden voor het synchroniseren van goederen-, geld- en informatiestromen. De resultaten van de enquête geven UPS, haar klanten en iedereen die zich interesseert in economische informatie, een inzicht in de meest recente trends en uitdagingen die het zakendoen in Europa kunnen beïnvloeden, gezien zij actief zijn binnen de wereldmarkt.


5. UPS heeft haar hoofdzetel in Atlanta, VS, levert dagelijks meer dan 15,6 miljoen pakjes af en doet wereldwijd meer dan 200 landen en gebieden aan. UPS stelt wereldwijd 425.000 personen te werk en haalde in 2006 een omzet van 47,5 miljard US dollar. De website www.ups.com biedt meer informatie over de beursnotering van UPS op de New York Stock Exchange (UPS) alsook over het bedrijf zelf.Ingezonden persbericht