BouwRai


BouwRAI 2008
Persinformatie

SEMINAR- & CongresProgramma in vogelvlucht (wijzigingen voorbehouden) Meer informatie vindt u op www.bouwrai.nl en de vermelde websites. Daarnaast heeft de Nieuwsstudio dagelijks volop debatten, interviews en presentaties.

Dinsdag 1 april 2008

9.30-10.00 u Uitreiking BouwRAI Innovatieprijs Nieuwsstudio Het beste innovatieve product of project voor woningbouw of wijkontwikkeling wint op de komende BouwRAI de BouwRAI Innovatieprijs. Het belangrijkste criterium is de wijze waarop de innovatie bijdraagt aan het oplossen van een actueel maatschappelijk vraagstuk. Alle exposanten kunnen meedingen naar de prijs. De jury onder leiding van Mick Eekhout, formateur speerpunt Bouw van de drie Technische Universiteiten in Nederland en hoogleraar Productontwikkeling aan de TU Delft, maakt op de eerste BouwRAI-dag de winnaar bekend in de Nieuwsstudio.
Organisatie: BouwRAI 2008
Aanmelden: Toegankelijk voor exposanten, genodigden en pers

09.30-16.00 u Internationaal Congres PassiefHuis Zaal L Tijdens het 2e Internationale Congres PassiefHuis in Nederland komen o.a. architecten uit binnen- en buitenland aan het woord over aansprekende energiezuinige projecten - nieuwe en gerenoveerde woningbouwcomplexen, scholen e.d. - waarin de passiefhuis technologie actief is ingezet. Het congres zal gewijd zijn aan de toepassing van toekomstgerichte passiefhuis technologie in nieuwbouw en renovatie en aan de effecten daarvan op het comfort, het milieu en de energie- / woonlasten van gebruikers en huurders.
Organisatie: Stichting PassiefHuis Holland
Aanmelding: www.passiefhuis.nl

10.00-12.00 u Daas I-day met uitreiking Daas Baksteen Architectuurprijs door Elco Brinkman
Forum Het seminarprogramma richt zich op innovatie in de bouw. Onderwerpen zijn:

1. Revitalisering door Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft
2. De opmars van prefab in de bouw door Harrie Vekemans, directeur van Metselwerk Adviesburo Vekemans

3. De combinatie van baksteen, glas, natuursteen en zink bij prefab door Rob Jansen, directeur van Bestcon
Daarna vindt de uitreiking plaats van de Daas Baksteen Architectuurprijs door de heer Elco Brinkman. Hiervoor zijn 65 projecten, die de afgelopen twee jaar zijn gebouwd met Daas bakstenen, geselecteerd. In de jury zitten op persoonlijke titel Elco Brinkman als juryvoorzitter, Aat van Tilburg (architect), Rein Geurtsen (stedenbouw-kundige), Baukje Trenning (beeldend kunstenaar) en Lex Pouw (opdrachtgever).

Een steen van Daas Baksteen wordt vernoemd naar de winnaar. Organisatie: Daas Baksteen
Aanmelding: www.daasiday.nl


- Dinsdag 1 april -

10.00-12.30 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: Woonzorgcombinaties in de wijk Zaal O Diversiteit in woon/zorgcombinaties voor mensen met dementie. Als je dement bent, wordt de betekenis van een eigen leefomgeving nog groter. Voor deze groep mensen is het van groot belang dat zij de keuze hebben voor een woonomgeving die aansluit bij de persoonlijke wensen en (zorg)behoeften. Tijdens het seminar vier praktijk-beelden: thuiswonen met zorg aan huis, zelfstandig wonen in een groepsappartement, kleinschalige groepswoningen in een bestaand appartement en woonwijk in leefstijlen voor ouderen met dementie.
Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. VILANS, Zorgpalet Baarn/Soest, woningbouwcorporatie De Woonplaats, OsiraGroep, Vivium Zorggroep.
Aanmelding: www.studiearena.nl

10.00-12.30 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: Flexibel en levensloopbestendig (ver)bouwen
Zaal P Flexibiliteit m.b.t. functies en doelgroepen. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen of zelfstandige woonomgeving. Nadruk bij het bouwen en aanpassen van woningen ligt dan ook steeds meer op flexibiliteit in gebruik en de mogelijke herbestemming.
Met seminaronderwerpen als nieuw en verbouwing van jaren-70 flatwoningen, WoonKeur, levensloopbestendig bouwen van een woonservicewijk en concept woonvitaal: flexibel en demontabel bouwen.
Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. WoonZorg Nederland, SKW Certificatie, corporaties BetuwsWonen en Laris Wonen en Diensten
Aanmelding: www.studiearena.nl

10.00-12.00 u OPen Pensioen voor zelfstandige ondernemers Zaal N Voor zelfstandige ondernemers geldt (doorgaans) geen collectieve pensioen-voorziening. Speciaal voor hen heeft Cordares OPen Pensioen ontwikkeld. Informatie over aanmelding volgt later. Organisatie: Cordares
Aanmelding: www.cordares.nl

10.00-18.00 u Groene Dag: Vegetatie in de gebouwde omgeving Zaal N1-O1 De toepassing van groen in de gebouwde omgeving is volgens de verwachting van de SBR en VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) geen hype. Daarom organiseren zij het symposium 'Vegetatie in de gebouwde omgeving: van esthetisch naar functioneel'. Doel is ontwerpers en opdrachtgevers van gebouwen in kwantitatieve en kwalitatieve zin informeren over de bijdrage die vegetatie kan leveren aan het welzijn in stedelijk gebied en op welke wijze deze vegetatie ontworpen, gerealiseerd en onderhouden dient te worden.
Organisatie: SBR en VHG
Aanmelding: www.sbr.nl

13.30-16.00 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: De Domoticatoets en de Doorzonscan
Zaal O Inventarisatie (bouw)technische aanpassingen om langer thuis te wonen.
Er is een tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een lichte beperking. Dit seminar gaat in op hoe je kunt achterhalen welke aanpassingen van de bestaande woning voor deze mensen nodig zijn. Denk daarbij aan de Domoticatoets voor technologische aanpassingen, Doorzonscan voor bouwkundige aanpassingen, programma 'Ontgroening en Vergrijzing' en Stappenplan Domotica.
Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. Provincie Gelderland, Laagland'advies, TNO ICT en ILSE-advies. Aanmelding: www.studiearena.nl


- Dinsdag 1 april -

14.00-14.45 u Seminar Marketing & Communicatie: Hulpmiddel of Noodzaak? Zaal M "Marketing & Communicatie verkort uw doorlooptijd!" Goede marketing en communicatie is "hot" in de vastgoedbranche. Steeds meer partijen in de markt (projectontwikkelaars, gemeenten, ontwikkelende bouwers en woningbouwcoöperaties) worden zich bewust dat marketing en communicatie een essentiële bijdrage kan leveren aan het verkorten van de doorlooptijd van (geplande) nieuwbouwprojecten tot "start verkoop" en hierna de snelle verkoop van de woningen of bedrijfshuisvesting. Proactief handelen in plaats van afwachten is de boodschap. In 45 minuten worden de do's & don'ts van vastgoed-marketing & -communicatie onder de aandacht gebracht.
Organisatie: Sixtyseven, het bureau voor bouw- en vastgoed communicatie Aanmelding: Vrije inloop (deelname is gratis)

14.00-16.00 u Seminar: "HBO-studenten: Goudmijn voor de Bouw!" Zaal N Het HBO-onderwijs vervult een belangrijke rol in de vernieuwing van de bouwsector. Tijdens het seminar gaat Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad, in op het brede scala aan activiteiten dat bij een groot aantal hogescholen actueel is. Hij onderstreept daarbij dat de creativiteit van de studenten een enorm reservoir aan frisse, nuttige kennis biedt voor de innovatie in de bouw. De HBO-Raad wil een actieve rol spelen in het leggen van verbindingen naar het beroepsveld van alle ketenspelers in de gebouwde omgeving. Een aantal lectoren, waaronder Mirjam Huffstadt en Frens Pries vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden over hun recente ervaringen. Daarbij komen ook studenten, docenten en opdrachtgevers uit de bouw aan het woord.
Het seminar geeft inspiratie aan studenten, docenten, lectoren en bestuurders van hogescholen, maar zeker ook aan iedereen uit de bouw die de vernieuwing van de eigen sector een warm hart toedraagt. Organisatie: PSIBouw en Regieraad Bouw i.s.m. HBO-Raad, KTB en de Hoger Onderwijs Groep Bouwen en Ruimte Aanmelding: www.psibouw.nl en www.regieraadbouw.nl

14.00-16.00 u Seminar: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud Zaal P Energiebesparing, duurzame oplossingen, financieel rendement: het heeft allemaal te maken met Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RVO). Tijdens het PGS symposium 'Resultaatgericht Vastgoedonderhoud: een duurzaam en financieel aantrekkelijke keuze' wordt hierop ingegaan. Denk daarbij aan de mogelijkheden om RVO in te zetten om kostenvoordeel te behalen, maar ook om duurzaam rendement te creëren. Tevens is er aandacht voor pakkende praktijkvoorbeelden en presenteert SBR twee nieuwe publicaties hierover. Organisatie: SBR
Aanmelding: www.sbr.nl (deelname is gratis)

15.00-15.45 u Seminar Een sterk merk bouwen
Zaal M Van bouwbord naar het werken aan merk en reputatie. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat ook de bouwsector het belang van merkbekendheid en merkkracht onderkent.

54% van de aannemers en architecten is het eens met de stelling: Investeren in goed merkenbeleid in de bouwsector versterkt de concurrentiepositie (bron: Bouwkennis).

Aan merk en reputatie kun je werken. Door een aantal eenvoudige vuistregels te hanteren laat de heer Sonnevelt, creatief directeur van Sixtyseven, u in dit seminar zien hoe u een sterk merk bouwt.
Organisatie: Sixtyseven, het bureau voor bouw- en vastgoed communicatie Aanmelding: vrije inloop (deelname is gratis)

Woensdag 2 april 2008

10.00-12.30 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: Verplaatsbare Domotica

Zaal O Ideaal voor thuiswonende zorgcliënten. Verplaatsbare domoticasystemen met verbeterde veiligheidsfuncties op basis van zogenaamde Ambient Intelligent-Technologie (slimme sensoren) is in opkomst. Deze techniek interpreteert informatie afkomstig van verschillende sensoren in huis of een woonzorg-centrum. Omdat het mobiel is kan het meegenomen worden naar de volgende woning of verplaatst worden naar de volgende cliënt. Met concrete voorbeelden als ZigBee Technolgie, Domotica AansluitPunt en Ambiant Intelligent Technologie.
Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. VILANS, TNO Defensie en Veiligheid en Stichting Expertel. Aanmelding: www.studiearena.nl

10.00-10.30 u Seminar: "Leefstijl en eindgebruiker" - bouwen voor specifieke doelgroepen
Zaal N Bouwen voor de gebruiker. Voorheen werd er in de woningbouw alleen onderscheid gemaakt tussen koop- en huurwoningen en dan 'sociaal', 'middelduur' of 'duur'. Tegenwoordig wordt er steeds meer gericht voor specifieke doelgroepen gebouwd. Eindgebruikers zijn op verschillende manieren te typeren. Bij een bepaald type eindgebruiker past een bepaald type woning. Hier kan vervolgens ook de marketing op aangepast worden. Hoe wordt dit in de praktijk toegepast en biedt deze typering nou echt voordelen?
Organisatie: PSIBouw en Regieraad Bouw i.s.m. Motivaction, KAW architecten en adviseurs
Aanmelding: www.psibouw.nl en www.regieraadbouw.nl

10.30 -12.00 u Seminar: Trap niet in de bouwval Zaal M Schade aan nieuwbouw en bestaande bouw voorkomen en als dat niet mogelijk blijkt, dan de schade beperken tot een minimum. Vijf gespecialiseerde bedrijven presenteren tijdens dit seminar hun vaak unieke methode om dat doel te bereiken. BouwRisk is gespecialiseerd in vooropnames en risico-beheersing, URETEK Nederland pakt verzwakte/verzakte funderingen aan met diepte-injectietechnologie, Benefil lift met hardschuim verzakte vloeren, B&W injecteert met waterglas en bestrijdt/voorkomt schade door vocht, Total Wall Concept repareert gescheurde muren en pakt vocht- en zoutschade in muren aan.
Organisatie: BouwRisk, URETEK Nederland, Benefil, B&W, Total Wall Concept.

10.45-11.15 u Seminar: Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw - verbeteren
Zaal N onomkeerbaar maken
Vereniging Eigen Huis doet al vele jaren opleveringskeuringen van nieuwbouwwoningen en heeft veel kennis over opleveringsgebreken en hoe die tot stand komen. Zonde om die informatie in een lade te laten liggen. Samen met een aantal partners en koplopers uit de bouwsector is een digitale Benchmark Opleverkwaliteit Nieuwbouw in ontwikkeling, waarmee je als ondernemer je eigen prestaties ten opzichte van anderen kunt analyseren, de succesbepalende factoren kunt identificeren en zo de interne processen kunt verbeteren.
Erik Nieuwenburg, directeur Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. presenteert de nieuwe dienst waarmee concrete verbeteringen praktisch mogelijk worden gemaakt.
Organisatie: PSIBouw en Regieraad Bouw i.s.m. Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en partners
Aanmelding: www.psibouw.nl en www.regieraadbouw.nl


- Woensdag 2 april -

11.30-12.00 u Seminar: "Het Living Building Concept" - verleiden en verrassen
Zaal N Traditioneel laat een klant zijn wensen door een architect omzetten in een bouwwerk op papier. Vervolgens mag een aannemer dat gaan realiseren. Met deze ambachtelijke top down benadering wordt de innovatiekracht van de keten niet benut. Het bouwwerk wordt nooit beter en goedkoper dan de architect heeft bedacht. Living Building Concept is een marktstrategie die is afgeleid van de "normale" wereld. Geïntegreerde ketens van samenwerkende architecten, installateurs en aannemers ontwikkelen productfamilies met veel keuzemogelijkheden waaruit de klant zijn eigen oplossing kan samenstellen. Omdat alle producten digitaal vastgelegd zijn, kunnen onderdelen van bouwwerken zeer eenvoudig worden vervangen en hergebruikt. Dat maakt een bouwwerk tot een levend organisme.

Het geheel verandert langzaam maar op onderdelen verandert het snel. Organisatie: PSIBouw en Regieraad Bouw i.s.m. Hennes de Ridder (TU Delft)
Aanmelding: www.psibouw.nl en www.regieraadbouw.nl

14.00-16.25 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: Zorgvernieuwing door toepassing van Domotica
Zaal O Toepassingen voor thuis en kleinschalige groepswoningen. Toepassing van domotica maakt het mogelijk zorgverlening in een thuisomgeving te realiseren. De Kenniscirkel Domotica van VILANS bundelt de ervaring vanuit verschillende experimenten en geeft drie goede praktijkvoorbeelden: Personenalarmering-Plus, CaringHome.nl en zorgvernieuwing m.b.v. persoonsgerichte domotica.
Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. VILANS, Thuiszorg Noord-Limburg en de OsiraGroep. Aanmelding: www.studiearena.nl

16.00-21.00 u Do-it! Congres 2008 met wedstrijd: Forum Bouwen en renoveren om CO2 -neutraal te wonen Het is een zeer grote opgave om met de bestaande technologieën en werkmethoden de bijna 7 miljoen woningen in Nederland energetisch te verbeteren naar een niveau dat dicht bij

CO2 -neutraal is. Op dit congres de stand van zaken en aandacht voor:
1. welke typen woningen en woningcomplexen zullen in de komende decennia ingrijpend worden verbeterd tot CO2 -neutrale woningen?
2. de uitdagingen van gemeenten, corporaties en hun behoefte aan innovaties
3. visies van rijksoverheid, projectontwikkelaars en corporaties
4. producten en systemen van toeleveranciers

5. ervaringen van nationale en internationale koplopers. Bijzonder aan dit congres is dat alle deelnemers aan het Do-it! Congres
2008 ingedeeld zijn in een multidisciplinaire wedstrijd bouw(ontwerp)teams. Projectontwikkelaars en corporaties zorgen voor reële ontwerpopgaven uit hun eigen praktijk. Op het congres gaan de wedstrijdteams aan de slag om de mogelijkheden in kaart te brengen hoe tot CO2 -neutrale woningen te komen. Op basis daarvan formuleert ieder team de ontwikkelingsopdrachten waaraan zij samen in 2008 gaan werken. In het voorjaar van 2009 wordt bekendgemaakt welke bouw(ontwerp)teams de beste zijn.
Organisatie: Projectgroep DEPW (Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw) en Vereniging EspritHuis. Aanmelding: www.DEPW.nl


- Woensdag 2 april -


10.00-11.00 u Vastgoedstrategieën voor de gezondheidszorg
11.00-12.00 u Vanaf 1 januari 2009 zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun bouw.
Zaal P Woningcorporaties en gemeenten krijgen te maken met een groeiende groep ouderen en daardoor ook met een groeiende vraag naar goede woningen en zorgvoorzieningen. Banken en andere financiers in de gezondheidszorg vragen om verantwoorde plannen alvorens zij bereid zijn te investeren. Henk Sijsling en Marianne Groen, senior consultants van Centrum Zorg en Bouw, gaan in op het maken van marktanalyses van vraag en aanbod naar zorg en woningen en het berekenen van de investerings- en exploitatiemogelijkheden met de ZZP-vastgoedplanner. Strategisch advies om te komen tot verantwoorde plannen van zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en financiers.

Organisatie: TNO

Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw


14.00-14.20 u Innovatief opdrachtgeverschap - vormen, valkuilen en de praktijk
Zaal M Tijdens deze presentatie voor de zorgsector over 'innovatief opdrachtgeverschap' wordt de nadruk gelegd op verschillende contractvormen en recente praktijkervaringen op het gebied van PPS (publiek-private samenwerking). Sprekers zijn dr. R (Rizal) Sebastian, BArch., MScCM en mr. dr. J.J.M. (Hans) Linders.

Organisatie: TNO

Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw


14.25-14.45 u Innovatie frisse school door integraal ontwerpen Zaal M In klaslokalen is het te vaak bedompt en warm; gezondheid en leerprestaties lijden hieronder. Het mankeert aan goede ventilatie: die moet tochtvrij en stil zijn, de capaciteit moet worden verruimd en goed instelbaar zijn. Bovendien moet dit ook nog energiezuinig en betaalbaar gebeuren. In dit seminar wordt aangegeven hoe die innovatie is geslaagd door bouwdelen aan een installatiefunctie te geven. Het toont de mogelijkheden van een integraal ontwerp. Met ing. Bas Knoll, ontwikkelaar ventilatie & energiesystemen TNO.
Organisatie: TNO
Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw


14.50-15.10 u Kwaliteitslabel woningen combineert energie en comfort Zaal M Het verplichte energiecertificaat zet de energetische kwaliteit van gebouwen op de agenda. De vraag is of dat voldoende is om partijen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Andere overwegingen die te maken hebben met de woonkwaliteit, spelen ook een rol en moeten worden meegenomen bij de advisering. TNO speelt hierop in met de ontwikkeling van het kwaliteitslabel woningbouw en bijbehorend adviesmiddel.

Met drs. C.A.J. (Christiaan) Nijboer, wetenschappelijk medewerker TNO. Organisatie: TNO
Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw


15.15-15.35 u Snel en energiezuinig renoveren: de Reflex Uitbuikmodule Zaal M Er staan in Nederland honderdduizenden portiekwoningen. Een groot aantal van deze woningen voldoet echter niet meer aan de eisen van de moderne woonconsument. Bestaande manieren van renovatie gaan vaak niet ver genoeg en nieuwbouw is te duur.

TNO ontwikkelde samen met bouwpartners een goed alternatief: de ReFlex Uitbuik Module.

Met ir. P.W. (Peter) Bouma, projectleider TNO.
Organisatie: TNO
Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw


15.40-16.00 u Rigoureus renoveren met integraal concept Zaal M In het licht van de overheidsambities in Schoon en Zuinig en de technologische vorderingen zijn renovatieconcepten gewenst, die een factor
4 reductie op het totale energiegebruik kunnen realiseren. De uitdaging is met name gelegen in het doorbreken van traditionele systeemgrenzen. Deze kunnen zowel technologisch als niet technologisch van aard zijn. Concepten die hier invulling aan geven, worden momenteel uitgewerkt binnen het project RIGOREUS, wat gefinancierd wordt door SenterNovem en uitgevoerd wordt door ECN, TNO, DHV en OTB. Met Henk Kaan van ECN. Organisatie: Building Future, een samenwerking tussen TNO en ECN Aanmelding: gratis, via www.tno.nl/bouw Donderdag 3 april

10.00-12.00 u Discussiebijeenkomst "Transitieagenda Bouw" Zaal N De bouw staat voor een enorme uitdaging. De komende 15 jaar is een structurele omslag nodig naar een maatschappelijk dienstbare en proactieve bouwsector. De bouw moet en kan een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke verduurzaming. Wil de bouw echter deze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus oppakken dan betekent dat door de gehele keten heen een ander type organisatie, een andere cultuur en bovenal een nadruk op het leveren van diensten en producten die maatschappelijke meerwaarde helpen creëren. Aan de hand van de Transitieagenda Bouw, die door een groep koplopers van binnen en buiten de bouw is geformuleerd, is er een discussie over de noodzaak van deze omslag en de kansen die deze transitie biedt. Organisatie: PSIBouw en Regieraad Bouw i.s.m. DRIFT, Dutch Research Institute for Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Aanmelding: www.psibouw.nl en www.regieraadbouw.nl

10.00-12.45 u Seminar Wonen-Zorg-Welzijn: Keuzes rondom Domotica

Zaal O De invloed van marktontwikkelingen en overheidsbeleid op keuzes rondom domotica.
Inzet van thuistechnologie kent vele (bouw)technische, politieke en sociale aspecten. Deze worden in dit seminar belicht: met onderwerpen als actueel overheidsbeleid, ICT Domotica in de bouwkolom, switch van analoog naar digitaal en praktijkvoorbeelden Bosdael in Reuver en De Trans. Organisatie: StudieArena Zorg & Wonen i.s.m. wdtm brancheorganisatie voor personen-alarmering, domotica en diensten, Stichting Expertel.
Aanmelding: www.studiearena.nl

10.00-14.00 u Seminar Urban Design Select: Denken vanuit het geheel
Zaal P Nog steeds worstelen steden met de vraag hoe ze hun openbare ruimte eenduidig kunnen krijgen. Reden genoeg om Maurits van de Sande van Buro Sant en Co; Albert Koolma van de gemeente Den Haag; Cees Philipse, directeur van de vereniging Straat-meubilair en professor Peter de Bois van de TU Delft en Urban Designer te vragen naar hun mening over de vraag of eenheid nodig is, wat het oplevert en wie er baat bij hebben. En om hun te laten kijken naar een lokale casus.
Organisatie: Stedelijk Interieur, het vakblad over de openbare ruimte Aanmelding: www.seminartour.stedelijkinterieur.com

10.00-11.30 u Seminar Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform Zaal M Drie onderwerpen komen aan bod: Hogere druksterkteklassen voor kalkzandsteen, uitbreiding van het VNK Statica rekenprogramma voor kalkzandsteen en VNK Statica programma in de praktijk. Daarna is er gelegenheid tot discussie.
Organisatie: VNK
Aanmelding: www.vnk.nl

13.30-16.00 u SKW Seminar: Handhaving door certificatie!? Zaal L Onder leiding van de dagvoorzitter de heer dr. D.K.J. Tommel, voormalig staatssecretaris van VROM, wordt ingegaan op de mogelijkheden om erkende certificatie in te zetten bij de handhaving in de sectoren Bouwen, Wonen en Zorg. Sprekers zijn o.a. prof. Ph. Eijlander, University Tilburg, prof. dr. ir. H. Priemus, Technische Universiteit Delft, drs. L.A.M. van Halder, Directeur-generaal wonen, wijken en integratie van VROM. Organisatie: SKW certificatie
Aanmelding: www.skw-certificatie.nl.