Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 maart 2008

Vragen van de leden Gill'ard en Waalkens (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zakenover hulp aan Afghanistan


1. Bent u bekend met het rapport 'Falling short, Aid Effectiveness in Afghanistan'?


2. Klopt het dat van de 25 miljard dollar die internationale donoren in 2001 aan Afghanistan hebben beloofd, er nog 10 miljard moet worden overgemaakt? Welke donoren hebben de grootste achterstand?


3. Wat is volgens u hier de oorzaak van? Wat doet Nederland om de toegezegde hulp alsnog op de juiste plek te krijgen?


4. Hoeveel hulp heeft Nederland toegezegd, hoeveel hulp daarvan is inmiddels overgemaakt? Hoeveel van deze hulp is toegezegd aan de centrale overheid, hoeveel aan decentrale overheden en hoeveel aan ngo's? Hoeveel van de overgemaakte hulp is overgemaakt aan resp. de centrale overheid, regionale overheden en ngo's?


5. Wat is de reden dat donorlanden een groot deel van de hulp besteden aan het inhuren van eigen consultants? Welk deel van de Nederlandse hulp wordt aan Nederlandse consultants besteed?


6. Hoe ontwikkelt de absorptiecapaciteit in Afghanistan zich? Op welke wijze draagt Nederland bij aan het vergroten van de absorptiecapaciteit?


7. En kunt u deze vragen beantwoorden vóór het AO Afghanistan van 1 april 2008?Partij van de Arbeid