Gemeente Epe


Hondenbezitter ontvangt volgende week informatie hondenbeleid
Volgende week ontvangen hondenbezitters de folder over het hondenbeleid van de gemeente Epe thuis. In de folder staat informatie over de locaties voor losloopveldjes, uitlaatstroken en dispensers (zakjesautomaten). Deze locaties heeft het college aan de hand van een proefproject in de wijken, de inloopavonden in oktober 2007 en de inspraaktermijn in januari 2008 vastgesteld. Met het hondenbeleid streeft de gemeente naar schone wijken en dus een prettiger leefklimaat voor álle inwoners. Na een jaar zal het hondenbeleid geëvalueerd worden.

Samen sterk: rode kaart
"Nu de paaltjes voor losloopveldjes en uitlaatstroken zijn geplaatst en dispensers op hun plek hangen, is het belangrijk dat hondenbezitters en niet hondenbezitters hun steentje bijdragen aan een schonere wijk. Inwoners moeten elkaar op hun gedrag aanspreken.", aldus wethouder Berkhoff. De gemeente Epe heeft daarom als een van de eerste gemeenten van Nederland een rode kaart ontwikkeld. Met de twee rode kaarten, één over de aanlijnplicht en één over de opruimplicht, kunnen inwoners het hondenbeleid van de gemeente Epe aankaarten. Maar anderen aanspreken op hun gedrag kan lastig zijn, daarom is het ook mogelijk om anoniem de kaart in de brievenbus van de hondenbezitter te doen. Op die manier kan men de ander toch aanspreken, zonder de confrontatie aan te hoeven gaan. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis in Epe en het Publieksloket in Vaassen.

Tegoedbon
Hondenbezitters ontvangen naast de folder en de rode kaarten twee tegoedbonnen voor extra opruimzakjes. Deze opruimzakjes kunnen zij naast de opruimzakjes die in de dispensers zitten, voor "ongelukjes" gebruiken. Hondenbezitters kunnen met de tegoedbon een bundel opruimzakjes bij het gemeentehuis in Epe en het Publieksloket in Vaassen afhalen.

Controle
Om de uitvoering van het hondenbeleid te controleren, zal de gemeente regelmatig toezicht- en handhavingacties houden. In de gebieden waar hondenpoepoverlast blijft bestaan, zal de gemeente strenger controleren. Overlast kunnen inwoners melden via de Servicelijn, tel. 0800 66 77 88 9. Het niet naleven van de regels is strafbaar. Overtreders lopen het risico om bekeurd te worden. Voor het niet opruimen van hondenpoep geldt een boete van ¤ 75,--. Voor het niet nakomen van de aanlijnplicht geldt een boete van ¤ 50,--. Voor het betreden van kinderspeelplaatsen, speelweides of zandbakken geldt een boete van ¤ 75,--. De resultaten van de handhavingacties worden naderhand in de Gemeentewijzer vermeld.

Evaluatie
Het komende jaar is een proefjaar. Na een jaar wordt gekeken of de hondenpoepoverlast met het huidige hondenbeleid verminderd wordt. Inwoners kunnen hun melding doorgeven via de Servicelijn, tel. 0800 66 77 88 9 of e-mail info@gemeente.epe.nl onder vermelding van "melding hondenbeleid".