Ingezonden persberichtNederlanders over 'tulpeiland':

Gunstig tij in Nederland voor landwinning in Noordzee

Rotterdam - 25 maart. De Nederlander staat positief tegenover plannen voor landwinning in de Noordzee. Meer dan de helft (53%) van de mensen is er voorstander van. De Nederlandse bevolking acht een kunstmatig eiland vooral geschikt voor energiewinning. Ruim zes op de tien Nederlanders geeft aan nooit op een kunstmatig eiland in de Noordzee te willen wonen. Een derde van de Nederlanders staat er, onder voorwaarden, voor open om op een dergelijk eiland te wonen. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit een onderzoek van BouwKennis en USP Marketing Consultancy naar de meningen van de Nederlanders over het zogenaamde tulpeiland. Het volledige onderzoek verschijnt in april in het BouwKennis Marketingmagazine.Ingezonden persbericht