Gemeente Maastricht

Cultuur in Maastricht is in de afgelopen jaren meermalen onderwerp van publieke discussie geweest (cultuur versus sport - hoeveel cultuur zit er in citymarketing?).

In het denken over de positie van cultuur in onze stad is de afgelopen periode veel gebeurd. De positie van cultuur wordt steeds meer bekeken in relatie tot de maatschappelijke, economische en stedelijke ontwikkeling. Er dienen zich intussen nieuwe kansen aan om Maastricht onmiskenbaar op de culturele kaart te zetten, zoals het nieuwe cultuurbeleid van het rijk, de mogelijke kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2018 en de stedelijke ontwikkelingen in het Belvédèregebied, waar cultuur als belangrijke drager is aangewezen voor de gebiedsontwikkeling.


Deze ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe uitgangspunten voor het cultuurbeleid in Maastricht. Centraal staat daarin het begrip 'culturele carrières' voor makers, bewoners en bezoekers en voor de stad als zodanig. Het begrip 'culturele carrière' is een pleidooi om de culturele factor op te vatten als een dynamisch en integraal element in de ontwikkeling van de stad, die rijk is aan culturele ketens.

De nota "Maastricht, stad van culturele carrières" beschrijft bovenstaande ontwikkeling in al zijn kaders en geeft een beeld van de culturele agenda van Maastricht in de periode 2009 - 2015. Het college van B&W is deze week akkoord gegaan met de inhoud; de raad zal de nota binnenkort bespreken.