Gemeente Leiden

Voorgenomen besluit herontwikkeling panden Vrijplaats Koppenhinksteeg

Het college van Burgemeester en Wethouders constateert dat er geen aanbod ligt van woningbouwcorporatie Ons Doel dat het mogelijk maakt de panden van de Vrijplaats Koppenhinksteeg te verkopen binnen de gestelde randvoorwaarden. Het college is voornemens andere opties voor herontwikkeling van de panden te onderzoeken en de raad te verzoeken zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voornemen naar voren te brengen.

De gemeente is gehouden om het feitelijk gebruik van de panden te handhaven naar de eisen van het bestemmingsplan, de opgelegde gebruiksbeperkingen en verleende vergunningen. Dit mede in het licht van de uitspraak van de Voorzieningenrechter d.d. 24 januari 2008. Het college heeft dan ook besloten om een voorstel uit te werken voor handhaving op feitelijk gebruik van de panden naar de eisen van het bestemmingsplan en de aan Bar en Boos en aan de Linkse Kerk opgelegde gebruiksbeperking en de aan de Linkse Kerk verleende paracommerci√ęle horecavergunning.