Gemeente Zwolle

Extra geld voor veilig kunstgras in stadion

Datum uitgave persbericht: 03/25/2008

Op verzoek van FC Zwolle levert de gemeente een financiële bijdrage voor de extra dure infill van het kunstgrasveld in het nieuwe stadion. Volgens het beleid voor kunstgras in het amateurvoetbal heeft het college van B en W een bedrag van EUR 145.000, -- beschikbaar gesteld voor de extra kosten die zijn gemoeid met de infill Terra XPS.

Naast het veelvuldige, dagelijkse gebruik van de velden door de jeugd, spelen zich de komende jaren ook veel maatschappelijke activiteiten af op het hoofdveld van FC Zwolle. Zo organiseert Sportservice samen van FC Zwolle allerlei clinics voor G-voetballers en 'Playing voor succes'. Vanwege gezondheids- en milieurisico's heeft de Zwolse gemeenteraad besloten in Zwolle geen gebruik meer te maken van SBR granulaat. Vanuit dit gegeven en het feit dat het hoofdveld beschikbaar is voor brede maatschappelijke activiteiten, verstrekt het college FC Zwolle het geld om de extra kosten te kunnen dekken.