Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamervragen over uitstellen van het invoeren van verdoofd castreren bij varkens

25 maart 2008 - kamerstuk

Kamerbrief met antwoorden op vragen waarin de minister meldt dat haar beleid over castreren verwoord staat in de Nota Dierenwelzijn die de Kamer heeft aanvaard. Er is geen reden het beleid te wijzigen.

Meer informatie

* Kamervragen over uitstellen van het invoeren van verdoofd castreren bij varkens * Kamerstuk | 25-03-2008 | PDF-Document, 47 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel