Ingezonden persberichtLokale Omroep Tilburg Totaal (LOTT) start
actie "Behoud films Tilburg"

Als typische lokale Tilburgse zender is de LOTT
bijzonder geĂŻnteresseerd in alle soorten films die betrekking hebben op Tilburgse onderwerpen.
Men doelt daarbij specifiek op historische opnames over alle mogelijke Tilburgse onderwerpen die wellicht nu nog ergens op zolder, in een kast of in een kelder liggen.
Met medewerking van de kijkers wil de LOTT
proberen dat materiaal van de ondergang te redden en een breder publiek te laten meegenieten van die films.

Degenen die dat soort materiaal
inderdaad in hun bezit hebben en die bereid zijn het in bruikleen af te staan en daarbij toestemming tot uitzending te verlenen, worden verzocht contact op te nemen via e-mailadres
info@tilburg-totaal.nl
of te bellen met de eindredactie:
06-53244471.
Komt het aangeboden materiaal inderdaad voor
uitzending in aanmerking dan ontvangt de bruikleengever van de LOTT gratis een kopie van de film op dvd.


Noot voor redacties:

Ingezonden persbericht