Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Jeugdgemeenteraad

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat als proef volgende maand een jeugdgemeenteraad organiseren voor kinderen van de laatste klassen van de basisschool (groep 7/8). Bij de scholen is dit initiatief ook goed ontvangen. Er doen acht scholen mee, die elk een project aandragen passend bij het thema Speel- en Leefomgeving. Van de voorstellen van de jeugdraad worden één of twee projecten daadwerkelijk gekozen en uitgevoerd.

Van elk van de deelnemende scholen worden vier leerlingen afgevaardigd. Drie leerlingen vormen de fractie en de vierde leerling krijgt een andere rol. Hij of zij is griffier, wethouder, bode of voorzitter. Iedere school beschikt over één of twee raads- of commissieleden die optreden als coach . Zij begeleiden de leerlingen tijdens de aanloop naar de jeugdgemeenteraad en ondersteunen hun fractie. De scholen hebben lesmateriaal ontvangen waarmee de leerlingen in de periode voordat de jeugdraad plaatsvindt hun kennis over lokale politiek op peil kunnen brengen.

Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk dat kinderen ervaring opdoen met de lokale democratie en is benieuwd welke besluiten de jeugdraad gaat nemen. Deze eerste jeugdgemeenteraad is voor hen een prima kennismaking met het werk van de gemeenteraad en de politiek. De eerste zitting van de jeugdgemeenteraad is op maandag 14 april aanstaande in de raadzaal van cultuurhuis Pléiade in Doorn. Burgemeester Naafs zal de bijeenkomst openen en installeert de voorzitter van de jeugdraad. Na deze proefraad is het de bedoeling dat de jeugdgemeenteraad jaarlijks zal terugkeren.