Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Burgerzaken gemeente met vlag en wimpel geslaagd

De Nederlandse bevolkingsadministratie is geautomatiseerd en heet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, kortweg aangeduid met GBA. Daarin zijn de algemene persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. In de GBA worden alle gegevens volledig geautomatiseerd opgeslagen en uitgewisseld met andere bestanden van de overheid.

Audit
Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om eens in de drie jaar de kwaliteit van de persoonsgegevens uit de GBA te laten controleren. Een onafhankelijk bureau doet dit door middel van een GBA-audit. De GBA audit bestaat uit drie delen: inhoudelijk, privacy- en procesdeel. Een gemeente slaagt voor de audit als voor alle drie de onderdelen afzonderlijk slaagt. De administratie wordt getoetst op juistheid, consistentie, continuïteit, herstelbaarheid, het beveiligingsniveau en de waarborgen voor privacy.

Op 7 december 2007 is deze audit afgenomen en is de afdeling Burgerzaken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op alle onderdelen met vlag en wimpel geslaagd. Vandaag overhandigt Angelique van der Lit (adviseur Burgerzaken backoffice/receptie) de officiële uitslag van de audit aan burgemeester Frits Naafs. De afdeling Burgerzaken heeft zich sinds de herindeling enorm ingezet om het handboek GBA, verordening en de kwaliteit van de persoonsgegevens op een kwalitatief hoogstaand niveau te krijgen. Daarom zijn zij er ook terecht enorm trots op dat aan alle eisen is voldaan.