NEN


Criteria voor aanvaarding van partijen gezaagd hout

donderdag 20 maart 2008, 15:35

Wanneer is de kwaliteit van een partij gezaagd hout voldoende? NEN heeft de praktijkrichtlijn NPR-CEN/TS 12169 Criteria voor de aanvaarding van een partij gezaagd houtgepubliceerd. Hierin staan de procedures voor monsterneming en inspectie van partijen gezaagd hout.

NPR-CEN/TS 12169 geeft aan hoeveel pakketten uit een partij moeten worden beoordeeld om, met een grote waarschijnlijkheid, te kunnen bepalen of de gehele partij voldoet aan de specificaties in het contract tussen houtleverancier en afnemer. Een partij wordt aanvaard als zij voldoet aan het afgesproken acceptabel kwaliteitsniveau (AQL). De criteria kunnen worden gebruikt door handelaren en afnemers als aanvulling op de specificaties in het contract.

De norm komt tegemoet aan de behoefte in de praktijk om criteria vast te stellen voor het accepteren van partijen gezaagd hout van een bepaalde kwaliteit. Omdat het vaststellen van de juiste criteria vanuit statistisch oogpunt ingewikkeld is, is er voor gekozen de voornorm uit 2000 te herzien maar nog niet als normatief document te publiceren. De status van TS (Technical Specification) geeft aan dat ervaringen met de beschreven procedures welkom zijn. Over twee jaar wordt bekeken of het document kan worden omgezet in een (Europese) norm.