NEN


Onderzoek naar Europees veiligheidsmanagementssysteem

dinsdag 25 maart 2008, 13:26

Begin 2008 is NEN gestart met een Europees onderzoek op het gebied van patiëntveiligheid en veiligheidsmanagement. Het onderzoek richt zich op het identificeren van de stakeholders op het gebied van patiënt veiligheid / veiligheidsmanagement in de Europese lidstaten.

Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om op Europees niveau (normatieve) afspraken te maken over patiëntveiligheid en specifiek over een
veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen. Er wordt geïnventariseerd wat er aan normatieve documenten binnen de Europese lidstaten aanwezig zijn. Ook wordt de behoefte naar een Europese standaard gepeild. De insteek is om een kader te ontwikkelen, waarin de bouwstenen of best practices over patiëntveiligheid en veiligheidsmanagement geplaatst kunnen worden. In Nederland is in juni 2007 NTA 8009 'Veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen' gepubliceerd, wat Nederland binnen Europa een voortrekkersrol op dit gebied geeft.