NEN


Europese norm voor energiemanagement in aantocht

donderdag 20 maart 2008, 14:13

De ontwerpnorm NEN-EN 16001 Energy management systems - Requirements with guidance for use is gepubliceerd voor de openbare Europese commentaarronde.Dit Europese normontwerp beschrijft de eisen waaraan een energiemanagementsysteem moet voldoen.

De norm volgt de structuur van ISO 14001 en is daardoor goed te integreren in een bestaand milieumanagementsysteem. Voor veel organisaties is energieverbruik een belangrijk milieuaspect. NEN-EN 16001 zal die organisaties helpen om (nog) efficiënter met energie om te gaan.

Energiemanagement is, gezien de uitdagingen waarmee Nederland en haar EU partners worden geconfronteerd, van groot belang. Door energie te besparen kan klimaatverandering worden bestreden en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen worden verminderd. Een aantal EU-landen heeft al ervaring opgedaan met normen voor energiemanagementsystemen, waaronder Nederland in het kader van de meerjarenafspraken (MJA) energie-efficiency. Deze ervaring is meegenomen in de ontwikkeling van de ontwerpnorm NEN-EN 16001. Belangrijke brondocumenten voor de ontwerpnorm zijn de Ierse, Deense en Zweedse normen voor energiemanagementsystemen en het Nederlandse energiezorgsysteem.

Leden ontvangen het document ter commentaar. U kunt het document vanaf volgende week verkrijgen in de Normshop . De deadline voor commentaren is dinsdag 3 2008.

Not voor redacties: Meer informatie
Ga naar energiemanagement.nen.nl of neem contact op met de heer drs. Bert Dijkstra, NEN-Energiewinning, telefoon (015) 2 690 108, email: bert.dijkstra@nen.nl Voor prijsinformatie en bestellingen: log in bij de Normshop of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mailbestel@nen.nl