Gemeente Bolsward


Nieuws
12-03-08

Gemeente Bolsward ondertekent energieakkoord

Op 25 maart ondertekent de gemeente Bolsward, samen met ruim 25 andere Friese gemeenten, het Energieakkoord.

Hiermee geven de Friese gemeenten aan de komende jaren te investeren in energiebesparende projecten, ontwikkeling van duurzame energie en gebruik van biobrandstoffen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de kabinetsdoelstellingen op het gebied van klimaat en energie. Daarnaast zullen de Friese gemeenten investeren in activiteiten die het voor het bedrijfsleven vereenvoudigen te investeren in energiebesparende en innovatieve projecten.

Noord-Nederland als Energy Valley

Op 8 oktober 2007 sloot het Rijk een energieakkoord met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Met deze ondertekening geven de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan, te investeren in nieuwe energie voor een beter klimaat! Om zo uit te groeien tot dé energieregio van Nederland en Noordwest-Europa. Het energieakkoord is een uniek akkoord omdat het voor de eerste keer is dat het Rijk, met een bepaald gebied in Nederland, afspraken maakt over de wijze waarop energiedoelstellingen van het Rijk in een regio gehaald kunnen worden.

De komende jaren zal het Rijk intensief samenwerken met de noordelijke provincies om bedrijven en kennisinstellingen aan te moedigen energieprojecten te realiseren.

Impuls voor energieprojecten

De inspanningen van de overheid en ook van de gemeente Bolsward moeten een impuls zijn voor het bedrijfsleven om energieprojecten van de grond te krijgen. Het gaat om projecten op het gebied van duurzame energie, biotransportbrandstoffen, duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie en het stimuleren van onderzoek en innovatie voor energie.

De ondertekening van het energieakkoord sluit goed aan bij de doelstellingen uit het milieubeleidsplan van de vier zuidwesthoekgemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. In het Milieubeleidsplan geven de gemeenten aan de komende jaren te investeren in een leefbare leefomgeving. De bedoeling is dat bewoners en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving. De gemeente zal de bewoners en bedrijven hierin ondersteunen met behulp van voorlichting. Om zodoende bedrijven en instellingen een impuls te geven voor het opzetten van energiebesparende projecten.

feed