Ingezonden persbericht


Uitnodiging

voor een evaluatie
'Civic tot nu toe?'

Dinsdag 25 maart 2008.

Waar? Activiteitencentrum De Meevaart. Adres: Balistraat 48a, 1094 JN Amsterdam. Inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30, einde 21.30. Koffie thee en limonade staan klaar.
Komt allen! En vertel zelf!

"Vanaf 1 januari 2008 verzorgt een nieuwe organisatie het aanbod in zorg en welzijn: Civic Zeeburg. Zij zijn nu druk bezig met de opbouw van het aanbod. Vanaf januari zullen de basisvoorzieningen voor de Zeeburgers beschikbaar zijn. Daarna wordt in snel tempo gewerkt aan de vraaggerichte invulling van het welzijns- en zorgaanbod", vertelt de website van stadsdeel Zeeburg ons op 19 december 2007.

Op 25 maart 2008, bijna 3 maanden verder, houden wij een evaluatie: Civic tot nu toe? Wat zijn uw ervaringen met Civic tot nu toe? Hoe ervaart u tot nu uw plek in de Civil society? Kunt u nog bijdragen aan de sociale cohesie tot nu toe? Hoe gaat het met uw participatie tot nu toe? Kunt u nog werken aan integratie tot nu toe? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Vertelt u het ons?

Zeeburg INclusief (ZIN) en Assadaaka Comité ONZE HOOP organiseren samen deze bijeenkomst.

Civil society of burgermaatschappij kan bondig worden omschreven als het institutionele domein van vrijwillige associaties. Het is een aanduiding van organisaties of instituties buiten de sfeer van de overheid, de markt en de verbanden van familie en vrienden. Mensen maken er vrijwillig deel van uit. De civil society staat bovendien voor politieke en maatschappelijke wensbeelden, zoals betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur ten koste van de politiek, beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin en tolerantie (bron wikipedia)

Voor meer info over de organisaties z.o.z

ZIN, Vereniging Zeeburg INclusief

De naam van de vereniging is "Zeeburg INclusief", afgekort ZIN. ZIN is opgericht om het stadsdeel Zeeburg gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van zorg, wonen, welzijn, toegankelijkheid en bereikbaarheid.

ZIN is een vereniging voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.

ZIN wil meewerken aan participatie en integratie tussen alle bewoners van Zeeburg.

De multiculturele Vereniging Assadaaka wordt in het dagelijks gebruik Assadaaka genoemd. Assadaaka is een Arabisch woord en staat voor vriendschap, eenheid en solidariteit

Assadaaka verenigt buurtbewoners in Amsterdam met het accent op de oostelijke stadsdelen. Er worden nuttige en leuke activiteiten georganiseerd. Bijv sport, muziek en toneel. Een ieder die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, kan er Nederlandse taallessen volgen. Ook Arabisch leren spreken en schrijven kan. Er is een juridisch/medisch spreekuur en een algemeen spreekuur. Je kan er computerles krijgen en voor de computerliefhebber is er de computerclub. Assadaaka doet ook aan belangenbehartiging.

Comité Onze Hoop houdt zich bezig met de belangen van migranten met een handicap en een chronische ziekte en hun familie, gewijd aan het sociale isolement van migranten met een handicap of chronische ziekte. Comité Onze Hoop wordt facilitair, beleidsmatig en soms financieel ondersteund door het Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform (APCP) en de multiculturele vriendschapsvereniging Assadaaka.

CONTACT:
o Marianne Spierings, voorzitter ZIN, 020-4190934 (ma en do van 17.00 tot 18.00 uur) mariannespierings@xs4all.nl, http://zeeburginclusief.web-log.nl, zeeburginclusief@gmail.com o Ahmed El Mesri, voorzitter Assadaaka en Comité Onze Hoop, 06-10112691, assadaaka@hotmail.com, http://www.vriendschapassadaaka.web-log.nl, http://www.comiteonzehoop.web-log.nl


---- --